SK

Prindi

Väljastatud on 200 000 ID-kaarti

24.04.2003

23. aprillil kell 14:20 anti kätte 200 000. ID-kaart.

Väljastatud ID-kaartide arv on kahekordistunud nelja kuuga – 100 000. kaart anti selle uuele omanikule kätte 12. detsembril 2002.

50 000. kaart anti selle uuele omanikule kätte 12. septembril 2002.

"Väljastatud ID-kaartide hulk vastab aasta alguses tehtud prognoosidele, mida paljud liiga optimistlikeks pidasid," kommenteeris kodakondsus- ja migratsiooniameti peadirektor Mari Pedak. "2003. aastal on planeeritud välja anda veerand miljonit ID-kaarti. Igapäevase isikut tõendava dokumendina on kaart juba laialt kasutusel. Euroopa Liidus on ID-kaart tavaliselt kasutusel ka reisidokumendina. Võimalik, et ka Eesti elanikud saavad ID-kaarti peagi reisimisel kasutada. Loomulik ka see, et uut digitaalkeskkonda alguses võõrastatakse. Inimestel läheb aega uute võimalustega harjumiseks."

"ID-kaart on leidmas oma loomupärast kohta elektroonilises asjaajamises," märkis AS Sertifitseerimiskeskuse juhataja Ain Järv. "ID-kaardi ja digiallkirja abil saab elektrooniliseks muuta kõik asjaajamistoimingud, mida seni peab tegema paberil. Vastavalt seadusele on riigiasutused kohustatud kodanikele aktiivselt pakkuma elektroonilise iseteeninduse võimalust, mis säästab mõlema poole kulusid. Juba praegu on tasuta saadaval tehnoloogia ja oskusteave, mille abil saab ükskõik millise toimingu nii era- kui avalikus sektoris viia elektrooniliseks ja loobuda paberite liigutamisest. Kutsume üles kõiki firmasid ja riigiasutusi seda aktiivselt tegema, et meie kõigi elukvaliteeti parandada."

AS Sertifitseerimiskeskus jätkab ID-kaardi ja digitaalallkirja elektrooniliste kasutusvõimaluste arendamist ja tutvustamist, tehes seda muuhulgas kõigile ID-kaardi huvilistele ja arendajatele avatud veebi www.id.ee kaudu.

AS Sertifitseerimiskeskus (SK) asutati 2001. aasta märtsis Hansapanga, Ühispanga, Eesti Telefoni ja EMT poolt. Firma missioon on turvalist ja usaldusväärset elektroonilist äritegevust, asjaajamist ning suhtlemist võimaldava keskkonna loomine ja arendamine Eestis. Selle eesmärgi täitmiseks pakub SK usaldusväärset sertifitseerimis- ja ajatempliteenust ning arendab ja levitab ID-kaardi kasutamiseks vajalikku tehnoloogiat ja infot.


Lisainfo:

Heikki Kirotar
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, pressiesindaja
Tel. (0) 612 6920, 050 12 382
E-post: heikki.kirotar[A]mig.ee


Jaanus Kase
AS Sertifitseerimiskeskus, kommunikatsioonijuht
Tel. (0) 610 1880, 050 79 276
E-post: jaanus.kase[A]sk.ee