SK

Prindi

Väljastatud on 100 000 ID-kaarti

12.12.2002

11. detsembril kell 13:17 anti kätte 100 000. ID-kaart. Väljastatud ID-kaartide arv on kahekordistunud kolme kuuga – 50 000. kaart anti selle uuele omanikule kätte 12. septembril.

"Väljastatud ID-kaartide hulk vastab aasta alguses tehtud prognoosidele, mida paljud liiga optimistlikeks pidasid," kommenteeris Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektor Mari Pedak. “2003. aastal on planeeritud välja anda veerand miljonit ID-kaarti. Igapäevase isikut tõendava dokumendina on kaart juba laialt kasutusel. Võimalik, et seda saab peagi ka naaberriikidesse reisimisel kasutada.”

"Uus dokument on saanud eestimaalaste seas populaarseks ja loodame, et see populaarsus püsib," ütles AS Sertifitseerimiskeskuse juhataja Ain Järv. "ID-kaardi täiendav kasu elanikele ja organisatsioonidele tuleb välja elektrooniliste kasutusvõimaluste kaudu, millest olulisim ehk digitaalallkiri on juba tänaseks reaalsus. Tean mitmeid inimesi, kes on nii erinevate firmade kui ka riigiasutustega suhelnud digitaalallkirjastatud dokumente vahetades ja selle kaudu säästnud endale aega, vaeva ja raha. Meie eesmärk on jõuda selleni, et digitaalallkiri saaks asjaajamises millekski sama igapäevaseks nagu täna on dokumentide väljaprintimine, allkirjastamine, saatmine ja faksimine."

AS Sertifitseerimiskeskus jätkab ID-kaardi ja digitaalallkirja elektrooniliste kasutusvõimaluste arendamist ja tutvustamist, tehes seda muuhulgas kõigile ID-kaardi huvilistele ja arendajatele avatud veebi www.id.ee kaudu.

-----

AS Sertifitseerimiskeskus (SK) asutati 2001. aasta märtsis Hansapanga, Ühispanga, Eesti Telefoni ja EMT poolt. Firma missioon on turvalist ja usaldusväärset elektroonilist äritegevust, asjaajamist ning suhtlemist võimaldava keskkonna loomine ja arendamine Eestis. Selle eesmärgi täitmiseks pakub SK usaldusväärset sertifitseerimis- ja ajatempliteenust ning arendab ja levitab ID-kaardi kasutamiseks vajalikku tehnoloogiat ja infot.


Lisainfo:

Heikki Kirotar
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, pressiesindaja
Tel. (0) 612 6920, 050 12 382
E-post: heikki.kirotar@mig.ee

Jaanus Kase
AS Sertifitseerimiskeskus, kommunikatsioonijuht
Tel. (0) 610 1880, 050 79 276
E-post: jaanus.kase@sk.ee