SK

Prindi

Vaata Maailma panustab 60 miljonit Eesti arvutiturvalisusse

23.05.2006

Täna allkirjastasid sihtasutuse Vaata Maailma peamised partnerid ning Eesti riigi esindajana Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler IT Kolledžis koostööleppe "Arvutikaitse 2009", mille eesmärk on kujundada Eestist aastaks 2009 maailma turvalisima infoühiskonnaga riik.

Koostööleppe alusel finantseerivad Vaata Maailma partnerid EMT, SEB Eesti Ühispank, Elion ja Hansapank algatust "Arvutikaitse 2009" järgmise kolme aasta jooksul kogumahus kuni 60 miljonit krooni.

Sihtasutuse Vaata Maailma e-turbe projektijuhi Mart Parve sõnul saab algatuse põhiliste tegevuste hulgas olema info jagamine, kuidas interneti ohtusid adekvaatselt tajuda ja ennast nende eest kaitsta. „Samuti tutvustame arvutikasutajatele ID-kaarti kui lihtsaimat ja turvalisimat enesekaitsevahendit e-teenuste tarbimisel ning viime läbi teisi infoühiskonna turvalisust edendavaid tegevusi,” ütles Parve.

Koostööleppes Eesti riigi poolt osaleva partnerina aitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kaasa leppes sätestatud eesmärkide saavutamisele. "Peame tänast algatust väga oluliseks, sest turvalise interneti tagamiseks saame me kõik, ka üksikisiku tasandil, palju ära teha," ütles ministeeriumi kantsler Marika Priske. „ID-kaardi laialdane tutvustamine e-teenuste kasutamise kontekstis on oluline ka selleks, et kodanikel tekiks e-teenuste vastu usaldus ja nad ei pelgaks riigiga interneti vahendusel suhelda,“ lisas ta. Kantsler viitas ka vajadusele turvalise infoühiskonna loomiseks paremini ära kasutada Euroopa Liidu rahastamisvõimalusi.

"Küberkuritegevuse kandepind on kogu maailmas drastiliselt tõusnud," kommenteeris Vaata Maailma algatust IT Kolledži õppejõud ja Eesti Informaatikanõukogu liige Linnar Viik. ""Arvutikaitse 2009" edukast läbiviimisest sõltub, kas Eesti majandusedus olulist rolli mängivad e-teenused ja IT-lahendused on turvalised ja usaldusväärsed ka kolme aasta pärast."

Algatuse avaüritusel esitleti ka infoportaali Arvutikaitse.ee, kus arvutikasutajad saavad ennast interneti ohtudega kurssi viia ning leiavad konkreetseid tegevusjuhiseid enda kaitsmiseks.

Sihtasutuse Vaata Maailma kutsusid 2001. aastal ellu kümme Eesti juhtivat ettevõtet eesmärgiga oluliselt suurendada internetikasutajate arvu ning tõsta sellega Eesti elanike elukvaliteeti ja riigi konkurentsivõimet Euroopas. Seniste edukate ettevõtmiste hulgas on enam kui 100 000-le inimesele arvuti algõppe jagamine, E-kooli keskkonna käivitamine ning ligi 500 Avaliku Internetipunkti (AIP) loomine.

Täiendav info:

Mart Parve
Vaata Maailma SA
e-turbe projektijuht
tel 5 660 4704
mart.parve[A]vaatamaailma.ee

Tiit Tammiste
AS EMT
IT-direktor
tel 611 1108
tiit.tammiste[A]emt.ee

Tiit Pekk
AS Hansapank
Eriprojektide juht
tel 613 1747 / 613 1727
tiit.pekk[A]hansa.ee

Jaan Tamm
AS SEB Eesti Ühispank
e-Tehnoloogia ja Operatsioonide divisjoni direktor
tel 665 5522
jaan.tamm[A]seb.ee

Aivo Jürgenson
Elion Ettevõtted AS
infoturbe juht
tel 639 7244
aivo.jyrgenson[A]elion.ee

Mait Heidelberg
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
IT-nõunik
tel 504 8075
mait.heidelberg[A]mkm.ee