SK

Prindi

Tasuta ID-nõustamisteenus jätkab Euroopa Liidu toel

03.03.2009

Tulenevalt e-teenuste üha aktiivsemast kasutamisest prognoositakse 2009. aastaks ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutajate arvu kahekordistumist, mis omakorda tõstab olulisel määral vajadust ID-nõustamisteenuse järele. AS Sertifitseerimiskeskus (SK)  jätkab  ID-kaardi kasutajatele tasuta nõustamisteenuse pakkumist tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele.

SK võitis Vaata Maailma Sihtasutuse poolt läbi viidud hanke ID-nõustamiskeskuse teenuse pakkumiseks, mida rahastatakse  Euroopa Regionaalarengu Fondist. SK-l on seitsmeaastane kogemus ID-kaardi ja Mobiil-ID lõppkasutaja toe pakkumisel,  mis oli üks määrav tingimus hanke võitmisel.

„Oleme seadnud eesmärgiks koostöös oma partneritega, kelleks on kõik suurimad e-teenuste pakkujad, tõsta e-teenustes ID-kaarti  ja Mobiil-IDd kasutavate inimeste arvu 400 000-le. Seetõttu on meie jaoks oluline, et kõigile neile inimestele oleks kättesaadav kvaliteetne nõustamisteenus,“ kommenteeris hanke korraldanud Vaata Maailma Sihtasutuse juht Ain Järv.

Lisaks  kasutajate arvu märgatavale suurenemisele on sel aastal toimumas üleminek uuele, riigi poolt tellitud ID-kaardi baastarkvarale, ka on oodata lisaks EMT-le teiste mobiilioperaatorite poolt Mobiil-ID teenuse lansseerimist, mis samuti suurendab oluliselt nõustamisvajadust.

„Inimestel on vajadus ühe keskse nõustamispunkti järele, mis abistaks neid ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutusele võtmisel, e-teenuste kasutamisel ning kõikide ID-tarkvaraga seotud probleemide lahendamisel,“ lausus SK juhataja Kalev Pihl. „Tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele oleme suutelised ka suurenenud mahtude korral pakkuma kvaliteetset teenust ja teenindama kõiki abivajajaid.“

ID-nõustamiskeskus abistab ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutajaid ööpäevaringselt lühinumbril 1777, e-posti aadressil abi[A]id.ee ja veebikeskkondades http://support.sk.ee  ja www.id.ee . Nõustamisteenust pakutakse eesti, vene ja inglise keeles. 

Tänase seisuga on Eestis üle miljoni kehtiva ID-kaardi, mida kasutab elektrooniliselt ca 192 000 inimest. Antud on enam kui 11 miljonit digitaalallkirja ja tehtud rohkem kui 22 miljonit isikusamasuse tõendamist elektroonilises keskkonnas.

ID-nõustamiskeskuse tegevus on järgneva aasta jooksul kaasrahastatud Euroopa  Regionaalarengu Fondist majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ eesmärkide saavutamiseks Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse korraldatud avatud taotlusvooru tulemusena.

Lisainformatsioon:
Liisa Lukin
SK lisateenuste ärijuht
E-Post: liisa.lukin[A]sk.ee
Tel: (+372) 56 59 659