SK

Prindi

Täitub aasta Eesti esimesest digitaalallkirjast

07.10.2003

Täna aasta tagasi allkirjastati Eesti esimene digitaalallkirjadega varustatud dokument, milleks oli Tallinna ja Tartu koostööleping infotehnoloogia vallas. Dokumendile andsid oma ID-kaartide abil digitaalallkirjad Tallinna ja Tartu linnapead Edgar Savisaar ja Andrus Ansip.

Digitaalallkirjastamiseks vajalik tarkvara DigiDoc ja kõik vajalikud teenused on kasutajatele saadaval tasuta. Allkirjastamiseks on vajalik ID-kaart ja arvutiga ühendatud kaardilugeja. Digitaalallkirjaga seotud tarkvara ja infot levitab Eestis AS Sertifitseerimiskeskus.

"Aasta digitaalallkirjaga on möödunud kiiresti," ütles AS Sertifitseerimiskeskuse juhataja Ain Järv. "Tänaseks võime tõdeda, et digitaalallkirja tehnoloogia on oma arengus saavutanud stabiilsuse, kuid allkirja juurutamine erinevate organisatsioonide igapäevasesse asjaajamisse võtab veel aega. Siiski on mitmed organisatsioonid sellega juba hakkama saanud. Eraldi soovin avalikus sektoris esile tõsta Justiitsministeeriumi ja Maksuametit, kes toetavad digiallkirja asjaajamises kohtutega ning maksualastes küsimustes. Samuti teatas näiteks Hansapank hiljuti, et nendega on võimalik õppelaenulepingut ja käenduslepingut allkirjastada otse Internetis."

Eestis kehtivate seaduste kohaselt on digitaalallkirjastatud dokumentidel võrdne jõud omakäeliselt allkirjastatutega. Riigiasutused on kohustatud kodanike ja firmadega asjaajamises digitaalallkirja tunnistama, erasektoris võib digitaalallkirja kasutada poolte kokkuleppel. Digitaalallkiri võimaldab üle minna täielikult paberivabale asjaajamisele ja selle kaudu saavutada paberi- ja halduskulude kokkuhoidu ning tagada dokumentide ja informatsiooni parema kättesaadavuse.

"Need, kes on enda jaoks digitaalallkirja avastanud, kasutavad seda üsna aktiivselt," lisas Järv. "Siinkohal tänan kõiki kasutajaid, kellelt oleme oma tarkvara ja teenuste kohta saanud palju tagasisidet, millest enamikku oleme arendustes ka arvesse võtnud. Ootame ka edaspidi kõiki konstruktiivseid küsimusi ja ettepanekuid."

AS Sertifitseerimiskeskus (SK) asutati 2001. aasta märtsis Hansapanga, Ühispanga, Eesti Telefoni ja EMT poolt. Firma missioon on turvalist ja usaldusväärset elektroonilist äritegevust, asjaajamist ning suhtlemist võimaldava keskkonna loomine ja arendamine Eestis. Selle eesmärgi täitmiseks pakub SK usaldusväärset sertifitseerimis- ja ajatempliteenust ning arendab ja levitab ID-kaardi kasutamiseks vajalikku tehnoloogiat ja infot.

Lisainfo:

Jaanus Kase
AS Sertifitseerimiskeskus, kommunikatsioonijuht
Tel. +372 610 1880, +372 50 79 276
E-post: jaanus.kase[A]sk.ee