SK

Prindi

Soome ja Eesti alustavad digitaalallkirja süsteemide ühtlustamist

04.06.2003

Mai lõpus kirjutasid Soome rahvastikuregistrikeskus (Väestörekisterikeskus, VRK) ja AS Sertifitseerimiskeskus (SK) alla koostööleppele, mille kohaselt hakkavad Soome ja Eesti ühtlustama standardeid, tehnoloogiaid ja praktikaid, mis puudutavad riikidesisest ja riikidevahelist digitaalallkirjade ja digitaalsete dokumentide vahetust.

Lepingu kohaselt jagavad mõlema riigi digitaalallkirja ja ID-kaardi projektiga seotud osapooled infot ja kogemusi digitaalallkirjade ja digitaalsete dokumentide kasutamise kohta. Koostöös järgitakse rahvusvahelisi tehnoloogiastandardeid ning siseriiklikku ja Euroopa Liidu seadusandlust.

"Selle kokkuleppe eesmärk on tuua õigusjõuga digitaaldokumendid igapäevaellu nii Soome ja Eesti sees kui ka riikidevahelises suhtluses," ütles VRK peadirektor Ritva Viljanen. "Mõlema riigi ID-kaardi projektid on viimaste aastate jooksul edenenud väga kiiresti. Elektroonilise ID-kaardi üks peamisi funktsioone on digitaalallkirja andmine, seetõttu on loomulik, et need digitaalallkirjad ja digitaalsed dokumendid ei kehti mitte ainult ühe riigi sees, vaid ka riikide vahel samamoodi, nagu paberdokumendid."

"Mul on äärmiselt hea meel sellele leppele Eesti ID-kaardi projekti nimel alla kirjutada," kommenteeris SK juhataja Ain Järv. "Eesti ID-kaardi projekt tugineb suuresti Soomes saadud väärtuslikele kogemustele. Digitaaldokumentide praktikate ühtlustamine on mõlema projekti loomulik jätk. Tehnoloogiate, põhimõtete ja praktikate jagamine ja taaskasutamine võimaldab projekte jätkata efektiivsemalt – me ei pea igas riigis uusi süsteeme looma, vaid praktika, mis ühes riigis või kogukonnas toimib, saab teise kogukonda lihtsalt üle kanda."

Digitaalallkirjade projekt koodnimega OpenXAdES jääb avatuks kõigile osapooltele ning VRK ja SK kutsuvad kõiki huvilisi Eestist ja väljastpoolt tutvuma projekti materjalidega aadressil www.openxades.org.

 

AS Sertifitseerimiskeskus (SK) asutati 2001. aasta märtsis Hansapanga, Ühispanga, Eesti Telefoni ja EMT poolt. Firma missioon on turvalist ja usaldusväärset elektroonilist äritegevust, asjaajamist ning suhtlemist võimaldava keskkonna loomine ja arendamine Eestis. Selle eesmärgi täitmiseks pakub SK usaldusväärset sertifitseerimis- ja ajatempliteenust ning arendab ja levitab ID-kaardi kasutamiseks vajalikku tehnoloogiat ja infot.

Soome rahvastikuregistrikeskus (Väestörekisterikeskus, VRK) vastutab Soome rahvastiku infosüsteemi arendamise ja haldamise eest. VRK on ka Soome juhtiv digitaalse sertifitseerimisteenuse pakkuja ja väljastab sertifikaate Soome elektroonilisele ID-kaardile kandmiseks. ID-kaart on turvaline võti e-teenustesse, mis nõuavad usaldusväärset isikutuvastust, nt nii avaliku kui erasektori teenused Internetis. Lisainfo on saadaval veebis aadressidel www.fineid.fi ja www.vaestorekisterikeskus.fi.

Lisainfo:

Ulla Westermarck
Väestörekisterikeskus, projektijuht
Tel. +358 9 2291 6509, +358 50 364 9747,
E-post ulla.westermarck@vrk.intermin.fi

Jaanus Kase
AS Sertifitseerimiskeskus, kommunikatsioonijuht
Tel. +372 610 1880, +372 50 79 276
E-post: jaanus.kase[A]sk.ee