SK

Prindi

Smart-ID on Lätis eelistatuim digivahendite bränd

19.12.2022

2022. aasta suvel viis Brand Capital läbi brändi- ja elustiiliuuringu, mille järgi on Smart-ID eelistatuim digitaalsete vahendite bränd Lätis, seda teab 90,3% lätlastest. Smart-ID oma kategooria ainulaadseim kaubamärk.

Juba 18. korda läbi viidud Brand Capitali küsitlus uuris lojaalsust üle 550 erineva Baltikumi kaubamärgi suhtes, ja täiendavalt analüüsiti ka erinevaid ühiskondlikke trende. Tulemuste järgi on viimastel aastatel kasvanud nende inimeste hulk, kes usuvad, et paljude igapäevaste toimingute ja tegevuste automatiseerimine ning digivahendite kasutamine teeks nende elu oluliselt lihtsamaks. Samal ajal otsivad inimesed Baltikumis üha enam võimalusi raha säästmiseks – nad valivad tõenäolisemalt kõige odavamad tooted ning maksavad vähem mugavus- või loodustoodete eest.

Smart-ID – kvaliteetne kaubamärk

Brand Capital uuris inimeste suhtumist ja lojaalsust iga kaubamärgi suhtes. Üle 60% uuringus osalenutest peab ennast Smart-ID armastajaks või sõbraks – need on inimesed, kes kindlasti kasutaksid Smart-ID-d ja kelle jaoks see on üks lemmikbrändidest.

Kuna Smart-ID-d kasutab üle poole Läti elanikkonnast, pole ka üllatav, et see on digivahendite kategoorias kõige eelistatum ja unikaalsem bränd. Smart-ID omab võrreldes on teiste digivahenditega Lätis kõige rohkem kasutajaid ning iga neljas lätlane peab seda kvaliteetseks kaubamärgiks.

Ajal, mil roheteemad ja -projektid on üha enam tähtsamad, on digitaalsete tööriistade ja veebitehnoloogiate valdkond üks neist, mis praktikas keskkonnamõju vähendamiseks kõige rohkem ära teeb. Sarnaselt Smart-ID meeskonnaga on ka selle kaubamärgi armastajad ja sõbrad Lätis keskkonnateadlikud – sorteerivad jäätmeid, säästavad energiat ja toetavad alternatiivenergiat. “Rohelisuse” tajumise osas tuleb märkida, et digivahendite kategoorias teistest eristuvat kaubamärki ei ole – kõik on suhteliselt võrdsed. Uuringus jõuti järeldusele, et brändi rohelisust ettekujutuse loomiseks on digitaalsetele tööriistadele tuleviku väljakutseks pakkuda julgeid, nähtavaid ja silmatorkavaid projekte. 

Brand Capitali uuringus osalejad on aktiivsed veebiostlejad, kes tunnevad muret ka oma isikuandmete turvalisuse pärast, nad on väga sageli ise digitaalse sisu loojad. Smart-ID sõbrad on digitaalsed, alati "online", kasutavad erinevaid mobiilirakendusi ja teenuseid. Nad mitte ainult ei loo, vaid ka tarbivad palju sisu.

Küberturvalisus ja veebiturvalisus on alati asjakohased

Brand Capital leidis, et 42% lätlastest on viimase aasta jooksul isiklikult või oma perekonnas kokku puutunud veebipõhise finantspettuse katsega. Eestis on see näitaja 36%, samas kui leedukatest on selliseid olukordi viimase aasta jooksul kogenud vaid 28%.

Internetikasutajad saavad oma veebiturvalisuse eest ise hoolt kanda ja olles kogu aeg ettevaatlikud pahatahtlike inimeste kavatsuste suhtes. 

Lätis langevad veebipettuste ohvriks sagedamini väiksema sissetulekuga noored mehed. Samuti inimesed, kes on väga tööle ja karjäärile keskendunud ning kellel on kõrge stressitase langevad sageli finantspettuste ohvriks. Samuti isikud, kes ei karda uusi digiuuendusi proovida, langevad üsna sageli pettuste ohvriks.

Baltic Brandi uuring viidi läbi internetis juulis-augustis 2022, küsitledes 2800 majanduslikult aktiivset inimest Balti riikides vanuses 15-74 aastat, kes kasutavad internetti vähemalt kord nädalas. Uuring põhineb rahvusvaheliselt välja töötatud ja kohapeal kohandatud brändiuuringute metoodikal.