SK

Prindi

SK ja Cybernetica analüüsivad järgmise põlvkonna eID lahendusi

08.04.2022

Euroopa Komisjon uuendab eIDAS regulatsiooni ning sellega kaasnevad Euroopa digitaalse identiteedi vallas suured muudatused. Et muutustele õigeaegselt reageerida, arendab SK ID Solutions koos Cybernetica AS-iga arhitektuuri, mis toetab digitaalse identiteedi ja isikuandmete edastamist vastavalt uutele turvanõuetele ja regulatsioonidele. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Uus eIDAS 2.0 kirjeldab Euroopa digitaalse identiteedi rahakoti kontseptsiooni kui kasutaja seadmes olevat rakendust ja sellega seotud infosüsteemide komplekti, mis võimaldavad kasutajatel tõestada oma isikut, anda digiallkirja ja jagada enda kohta teavet. eIDAS 2.0 tingimustele vastavate eID teenuste pakkumiseks käivitas SK koos Cyberneticaga 1,5 aastat kestva teadus- ja arendusprojekti. Selle projekti eesmärk on teha vajalikud ettevalmistused ning luua äriline ja tehnoloogiline alusbaas järgmise põlvkonna eID teenuste pakkumiseks.

Projekti lõppeesmärk on välja töötada uue põlvkonna lahendused, mis suurendavad eID teenuse lisandväärtust ning loovad eelduse eID senisest veelgi laialdasemaks kasutuselevõtuks, efektiivsemateks äriprotsessideks ja kulude kokkuhoiuks.

Projekt kestab 18 kuud ja selle viib ellu SK ID Solutions koostöös Cybernetica AS-iga. Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond 1 438 494 euroga. Toetust koordineerib EAS.