SK

Prindi

Sertifitseerimiskeskus on üks esimestest kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajatest Euroopas

06.07.2016

1. juulist hakkas kehtima üle-euroopaline eIDASe määrus, mis reguleerib Euroopa siseturul elektrooniliste tehingute jaoks vajalikke usaldusteenuseid ning kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajate nimekirja. AS Sertifitseerimiskeskus on üks esimestest ettevõtetest Euroopas, kelle usaldusteenused on sellesse nimekirja kantud.

eIDASe määruse jõustumisest alates 1.07.2016 on Sertifitseerimiskeskus (SK) kantud usaldusnimekirja kui kvalifitseeritud elektroonilise ajatempliteenuse osutaja, e-templi sertifikaatide ning e-allkirja sertifikaatide teenuse osutaja. 
Usaldusnimekirja saamiseks peab kvalifitseeritud teenuseosutaja täitma talle esitatud kõrgeid nõudeid ja läbima vastavushindamise eIDASe määruse ja standardite alusel.

„Oleme Euroopas esimeste hulgas, kes on oma teenustega jõudnud kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajate hulka. Kõikidel, kes soovivad kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajaks saada, tuleb läbida regulaarne ja sõltumatu vastavushindamine eIDASe määruse ja standardite alusel. Oleme kõik vajalikud hindamised edukalt läbinud ning uhked oma hästi tehtud töö üle. Sellesse nimekirja kuulumine kinnitab veelkord, et SK teenused vastavad kõrgeimale tasemele,“ ütles Sertifitseerimiskeskuse kvaliteedijuht Katrin Laas-Mikko.

eIDAse määruse eesmärk on kergendada piiriülest e-teenuste kasutamist ning luua digitaalses maailmas samaväärne usaldus nagu füüsilises maailmas: ühtsed põhimõtted Euroopa avalikele asutustele elektroonilise identiteedi ja digitaalallkirjade tunnustamiseks; samuti tagada piiriülese digimajanduse arenguks vajalike usaldusteenuste võrreldavus, tunnustamine ning ühtsed toimimisalused. Määrus on suunatud eelkõige avalikele e-teenustele. Selle kohaselt peavad kõik riigid reegleid ühtmoodi tunnustama osana oma siseriiklikust õigusest ning seda ka rakendama.

Usaldusteenused on vajalikud turvaliseks toimetamiseks digitaalses maailmas, näiteks e-allkirjade andmiseks ja nende kontrollimiseks. E-templi puhul on tegemist digitaalse templiga, millega tõendatakse digitaalsete dokumentide või andmete terviklikkust ning mis kinnitab, et elektrooniliselt saadetud dokumendid või andmed pärinevad tõepoolest need saatnud asutuselt. Ajatempliteenuse puhul väljastatakse ajatempleid, mis kinnitavad, et teatud andmed, mis dokumenti on salvestatud, eksisteerisid teatud kindlal ajahetkel. 

AS Sertifitseerimiskeskus on akrediteeritud sertifitseerimis- ja ajatempliteenuse osutaja ning nende teenustega seotud tarkvara arendaja ja opereerija. SK väljastab sertifikaate Eesti Vabariigi isikut tõendavatele dokumentidele (ID-kaart, Mobiil-ID, elamisluba, Digi-ID ja e-residendi Digi-ID). SK teenused võimaldavad mitmete riikide kodanikel ja asutustel e-teenustesse sisse logida ja e-allkirju anda.

Lisainformatsioon:
Katrin Laas-Mikko
Sertifitseerimiskeskus
Kvaliteedijuht
Tel: 610 1880
E-post: katrin.laas-mikko[A]sk.ee