SK

Prindi

Seadusliku digitaalallkirja rakendamise aeg Eestis on saabumas

03.09.2001

AS Sertifitseerimiskeskus esitas reedel, 31. augustil avalduse Sertifitseerimise Riiklikusse Registrisse kandmiseks.

Sertifitseerimiskeskus on esimene ettevõte, kes taotleb digitaalallkirja seadusele vastavalt Sertifitseerimise Riiklikusse Registrisse kandmist. Registrisse kanne seadustab AS Sertifitseerimiskeskuse poolt osutatava sertifitseerimisteenuse ja loob aluse seadusliku digitaalallkirja rakendamiseks Eestis.

"Ettevalmistustööd on jõudnud otsustavasse etappi ja juba lähemal ajal alustame nii avaliku kui erasektori pilootprojektidega," ütles Sertifitseerimiskeskuse juhataja Kalle Tarien. "Mul on tõsine heameel, et tihedas koostöös ettevõte omanikega, andmeturbefirmaga Privador, rakendustarkvara tarnijaga Baltimore Technologies, teede- ja sideministeeriumi ning Sideameti esindajatega oleme jõudnud kevadel lubatud tähtaja jooksul Eesti e-maailma jaoks ajaloolise sammuni."

AS Sertifitseerimiskeskuse asutasid 2001. a veebruaris Hansapank, Ühispank, Eesti Telefon ja EMT, et töötada välja ja hakata üheskoos pakkuma digitaalallkirja rakendamiseks vajalikku sertifitseerimisteenust, võimaldamaks kodanikel igapäevaelus kasutada turvalist ja tõendatud elektroonilist kommunikatsiooni nii riigiasutuste kui äriettevõtetega suhtlemisel. Samuti võimaldab digitaalallkirja kasutuselevõtt digitaliseerida mitmed ettevõtete sisesed ja vahelised protseduurid ning andmevahetused.

Sertifitseerimisteenus hõlmab digitaalallkirja andmiseks vajalike sertifikaatide väljaandmist, sertifikaatide alusel antud digitaalallkirjade kontrollimise võimaldamist ning sertifikaatide kehtivuse peatamise, kehtivuse peatatuse lõpetamise ja kehtetuks tunnistamise menetlemist.


Lähem info:
Kalle Tarien
AS Sertifitseerimiskeskus juhataja
Tel (0) 610 1880
E-mail: kalle@sk.ee