SK

Prindi

Rahvusvaheline uuring: eestlased soovivad turvalist autentimist ja digiallkirjastamist

17.06.2021

SK ID Solutionsi värske rahvusvahelise uuringu järgi peavad Eesti elanikud autentimisvahendi juures kõige olulisemaks turvalisust ning võimalust anda sellega digiallkirja. Nii Lätis kui Leedus on kõige usaldusväärsem autentimisvahend Smart-ID, Soomes on selleks panga väljastatud äpp koos biomeetriaga ning Rootsis BankID mobiilne lahendus.

Kolm kõige olulisemat kriteeriumit, mille järgi eestlased autentimisvahendit valivad, on turvalisus, kasutusmugavus ja kasutuskohtade rohkus. Nii oli see ka 2018. aastal läbi viidud uuringus, kuid on märgata, et kolme aastaga on turvalisus veelgi olulisemaks muutunud. Sarnased valikukriteeriumid on olulised ka Lätis ja Leedus, kuid Soomes on turvalisuse järel kõige olulisem, et uue autentimisvahendi saaks lihtsalt kasutusele võtta ning rootslased peavad tähtsaks, et lahendust pakuks usaldusväärne organisatsioon.

Kõige suurema takistusena uue autentimisvahendi kasutuselevõtul nägid Eesti (27%), Läti (31%), Soome (26%) ja Rootsi (41%) elanikud ohtu langeda pettuse ohvriks. Ainult leedukad pidasid sellest suuremaks takistuseks vahendi ebapiisavat turvalisust (32%) ning alles seejärel ohtu langeda pettuse ohvriks (26%).

Kuigi Eesti elanikud valivad autentimisvahendit ennekõike turvalisuse järgi ja pelgavad langeda pettuse ohvriks, on Google (79% vastanuist on kasutanud viimase 6 kuu jooksul) ja Facebook (76%) kõige rohkem kasutatud autentimislahendused.  Paralleelselt sellega hindasid küsitletud kõige usaldusväärsemateks lahendusteks ID-kaarti, Smart-IDd ja Mobiil-IDd. Kõige vähem usaldatakse aga Google’i, Microsofti ja Facebooki autentimislahendusi.

"Uuringu tulemus viitab sellele, et Eestis laialt toetatud ja usaldatavad kohalikud tööriistad ei võimalda siiski kõiki vajalikke toiminguid teostada. Rahvusvaheliste ettevõtete teenuste kasutamisel on korporatiivne kinnitus Google’ilt või Facebookilt autentimisel selgelt laiemalt kasutusel ning kohati on see lausa monopoolne. Siiski on hea näha, et inimestel on harjumus ja oskus eri vahendeid kasutada ja loodetavasti teevad nad seda teadlikult ning mõistavad erinevusi,“ ütles SK ID Solutionsi juhataja Kalev Pihl.

Võrreldes teiste riikidega antakse Eestis kõige rohkem digiallkirju ning allkirjastamise võimalus on ka üks kriteeriumitest, mille alusel autentimislahendust valitakse. Lisaks sellele on digiallkirjastamine ka kõige enam soovitud kasutusvaldkondadest – selleks soovib autentimislahendust kasutada 84% vastanutest. Sama palju soovitakse turvalist autentimislahendust kasutada ka finantsteenuste tarbimiseks.

"See, kui tähtsaks Eestis digitaalset allkirjastamist peetakse, on tõesti suurepärane ning selles osas ilmselt ei ole maailmas Eestile konkurente. Digitaalsest asjaajamisest saadav hüve on mõistetav enamusele Eesti inimestest ning vajadusel on nad võimelised seda ka kõik kasutama. See on meie ühiskonna koosloome ja koos tegutsemise tulemus ning kõik on selles osalised olnud – seda harjumust peab aga toetama ja jätkuvalt kasvatama,“ ütles Pihl.

Digiallkirja andmise vahenditest on Eestis kõige suurema hüppe teinud Smart-ID, mida on dokumentide allkirjastamiseks kasutanud 70% küsitletutest (2018. a oli see näitaja 28%). Lätis ja Leedus kasutatakse digiallkirjastamiseks kõige rohkem Smart-IDd (vastavalt 51% ja 45%), mis edestab mõlemas riigis kõiki teisi vahendeid (nt ID-kaart).

SK ID Solutionsi rahvusvahelise autentimisvahendite uuringu viis läbi uuringufirma RAIT Baltikumis, Soomes ja Rootsis. Valimi suurus kokku oli 5048 inimest.

Lisainformatsioon:
Kalev Pihl
SK ID Solutions
Juhatuse esimees
E-post: kalev.pihl[A]skidsolutions.eu 
Tel: 5065638