SK

Prindi

Ligi 600 kasutatud arvutit leidsid endale uued kasutajad

06.02.2014

Vaata Maailma Sihtasutus viis koos partneritega läbi heategevusliku kasutatud arvutite jagamise projekti. Tegemist on läbi aegade suurima kasutatud arvutite annetusprojektiga, mille käigus tehti korda ja jagati abivajajatele ligi 600 kasutatud arvutit. Abisaajateks olid nii suurpered, koolid kui ka mittetulundusühingud.
 
Arvutikomplektid pärinesid Swedbankist. Tarkvaraga toetas Microsoft Eesti ja ID-kaardi lugejad kinkis Sertifitseerimiskeskus. Arvuteid korrastasid Microsofti partnertudengid, mitmete eelpool nimetatud ettevõtete töötajad ja ka teised vabatahtlikud.
 
„Arvuti omab meie igapäevases elus järjest suuremat rolli – nii erinevate vajalike toimingute ja ülesannete teostamisel, info hankimisel kui ka kas või kaugemal asuvate sõprade ning lähedastega suhtlemisel. Seetõttu on meil väga hea meel, et pangast pärit arvutid leidsid uue kodu ning muudavad paljude kasutajate igapäevaseid toiminguid hõlpsamaks“ lisas Heiki Raadik, Swedbank Eesti finantsdirektor.
 
Abivajajateni jõudsid arvutid nii otse kui ka abiorganisatsioonide vahendusel. MTÜ Eesti Suurperede Abistamise Seltsi kaudu jõudsid arvutid Valgamaal Sangaste vallas 15-lapselisse peresse ning lisaks läksid arvutid kahte 9-lapselisse perre.
 
“Oleme harjunud mõtlema, et arvuti ja internetiühendus on jõudnud kõigi inimesteni, kuid meie hulgas on alati neid, kes vajavad abi”, sõnas Vaata Maailma juhataja Kristi Kivilo.
 
SA Dharma tugiisikute võrgustik toimetas arvutid Lääne-, Viru-, Jõgeva-, Järva-, Põlva-, Võru-, Tartu- ja Läänemaale. Dharma tegevjuhi Tiina Parmasto sõnul viidi valdav osa arvutitest peredesse, kelle majanduslik olukord ei võimalda lastele arvuteid osta. Lisaks seati Dharma võrgustiku liikmesorganisatsioonide ruumidesse arvuteid üles avalikuks tasuta kasutamiseks. “Peamiselt kasutavad neid lapsed, puuetega inimesed ja töötud lapsevanemad,” lisas ta.
 
Abikäsi MTÜ-le annetatud arvuteid saavad pikaajalised töötud ja erivajadustega inimesed kasutada arvutipraktikaks, mis annab neile vajalikke oskusi töö leidmiseks. “Tänapäeval on arvuti töökoha otsimisel, e-riigi teenuste kasutamisel ja pangatoimingute tegemisel väga oluline töövahend. Need arvutid parandavad inimeste elukvaliteeti,” kommenteeris projekti Abikäsi MTÜ juhatuse esimees Marko Simberg.
 
Suurperedele ja heategevusorganisatsioonidele annetatud arvutid varustati soovi korral Microsofti tarkvaraga. Koolidesse saadeti arvutid ilma tarkvarata, et koolid saaksid ise vastavalt vajadusele haridusasutustele mõeldud tarkvara soetada ja installeerida. Nii saavad lapsed arvuteid kasutada nii oma õppetöös kui ka IT-alastes ringides.
 
Enamik arvuteid rõõmustasid abivajajaid juba jõulude ja uue aasta paiku, viimased arvutid jõuavad uute omanikeni veebruaris. Hetkel järgmisi sarnaseid ettevõtmisi kavandatud ei ole.
 
See on juba kolmas kord, kui Vaata Maailma tasuta arvuteid jagab. 2009. aasta kevadel ja 2011. aasta sügisel jagati arvuteid abivajajatele koolitusprojekti Ole kaasas! raames. Vaata Maailma SA tegeleb arvutite, interneti ja nutiseadmete turvalist kasutamist propageerivate projektidega alates 2001. aastast.
 
Allikas: vaatamaailma.ee