SK

Prindi

KPMG audit hindas AS Sertifitseerimiskeskuse teenuseid kõrgelt

11.10.2004

AS Sertifitseerimiskeskus läbis edukalt sertifitseerimisteenuse ja ajatempliteenuse osutaja auditi vastavalt Teede- ja sideministri 3.okt 2000. a määruses nr 83 "Teenuse osutajate infosüsteemide auditeerimise kord" esitatud nõuetele.

KPMG auditi järgi on AS Sertifitseerimiskeskus võimeline jätkuvalt tagama sertifitseerimisteenuse ja ajatempliteenuse kvaliteeti ja turvalisust. Samuti vastab olemasolev infosüsteem ja selle plaanitavad arendused kehtivatele õigusaktidele. Nõuetele mittevastavusi ei avastatud.

Audit viidi läbi ajavahemikus 7. septembrist kuni 6. oktoobrini 2004.

Loe raportit