SK

Prindi

ID-kaarte on väljastatud 350 000

30.12.2003

350 000. ID-kaart väljastati 29. detsembril. Kaartide väljastuse tempo on kooskõlas prognoosiga väljastada 350 000 kaarti 2003. aasta lõpuks.

Esimene ID-kaart väljastati 2002. aasta 28. jaanuaril. Kokku väljastati 2002. aastal ligi 100 000 kaarti ja 2003. aastal 250 000. 2007. aastaks plaanitakse välja anda miljon ID-kaarti.

"2003. aasta oli ID-kaardi jaoks sündmusterohke," kommenteeris AS Sertifitseerimiskeskuse juhataja Ain Järv. "Peale suure kaardiomanike arvu kasvu rõõmustavad meid ka paljud konkreetsed algatused, mis ID-kaardi ja digitaalallkirja kasutuselevõtu kaudu meie kõigi igapäevaelu mugavamaks muudavad. Olulisimad neist on kindlasti digitaalallkirja kasutuselevõtt Eesti kohtusüsteemis menetlusosaliste vahelises suhtluses, samuti maksuametis kõigi dokumentide esitamisel ja pankades elektrooniliste lepingute sõlmimisel. Kuna digitaalallkirja kasutusvõimaluse pakkumine on kohustuslik kõigile avaliku sektori asutustele, loodame, et need näited on julgustavaks eeskujuks ka kõigile teistele."

2003. aastal said alguse mitmed laiapõhjalised projektid, mille tulemused jäävad järgmistesse aastatesse. Neist olulisimad on e-politsei, ID-kaardi kasutamine Tallinna, Tartu ja muude piirkondade ühistranspordi süsteemides ja 2005. aastal plaanitav e-hääletamine kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.

2004. aasta alguses on oodata ID-kaardi omanike arvu kiiret kasvu. Kümned tuhanded tallinlased, kes soovivad märtsist 2004 kasutada ühistransporti ja muid linna teenuseid tallinlastele mõeldud soodushindadega, peavad endale teenuste kasutamiseks hankima ID-kaardi. Kuna dokumendi kättesaamiseks võib kuluda kuni 30 päeva, on taotlus dokumendi saamiseks mõistlik esitada võimalikult vara.

AS Sertifitseerimiskeskus (SK) asutati 2001. aasta märtsis Hansapanga, Ühispanga, Eesti Telefoni ja EMT poolt. Firma missioon on turvalist ja usaldusväärset elektroonilist äritegevust, asjaajamist ning suhtlemist võimaldava keskkonna loomine ja arendamine Eestis. Selle eesmärgi täitmiseks pakub SK usaldusväärset sertifitseerimis- ja ajatempliteenust ning arendab ja levitab ID-kaardi kasutamiseks vajalikku tehnoloogiat ja infot.

Lisainfo:

Heikki Kirotar
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, pressiesindaja
Tel. (0) 612 6920, 050 12 382
E-post: heikki.kirotar[A]mig.ee

Jaanus Kase
AS Sertifitseerimiskeskus, kommunikatsioonijuht
Tel.(0) 610 1880, 050 79 276
E-post: jaanus.kase[A]sk.ee