SK

Prindi

ID-kaardi baaskoolitus kättesaadav veebis

14.12.2006

Arvutikaitse 2009 algatuse raames loodud ID-kaardi elektroonilist kasutamist käsitlev baaskoolituse tervikmaterjal on kättesaadav aadressil http://koolitus.id.ee. Sealhulgas on koostatud materjalide pakett tööandjatele asutusesiseste koolituste läbiviimiseks.

„Koostatud materjal annab tervikliku baasinfo ID-kaardi elektroonilise kasutuse kohta. Paketti kuuluvad nii juhised kaardi taotlemiseks kui elektroonilise kasutamise alustamiseks, mõistete selgitused, aga ka sisekoolitustes vajalikud testküsimustikud vastustega ning kokkuvõtlik presentatsioon ja selle juurde kuuluvad selgitused,“ ütles materjali koostamist juhtinud Vaata Maailma SA projektijuht Mart Parve.

„Mul on eriti hea meel, et materjali on oma sisemistesse koolitustesse juba integreerinud Hansapank, SEB Eesti Ühispank, EMT ja Elion kui ka kõigi riigiametnike koolitusega tegelev Avaliku teenistuse arendus- ja koolituskeskus (ATAK),“ ütles Parve. „Oleme valmis toetama kõigi Eesti suuremate organisatsioonide koolitustiime ID-kaardi baaskoolituse juurutamisel.“

„Koolitusmaterjali võib avalikustada, levitada, tsiteerida ja kasutada mistahes kanalis ilma SK ja Vaata Maailma eelneva nõusolekuta. Avalikustamisel palume viidata info algallikale „Allikas: koolitus.id.ee“,“ märkis Parve.

„Hetkel on materjal eesti keeles, käib töö venekeelse versiooni loomisega,“ lisas Parve.
 
Eestis on välja antud üle 1 miljoni ID-kaardi, seega on kaart pea igal täisealisel kodanikul ning kõigil elamisloa alusel Eestis elavatel välismaalastel.

2006. aasta maikuus sündinud Arvutikaitse 2009 algatus on Vaata Maailma Sihtasutuse peamiste rahastajate (Hansapank, SEB Eesti Ühispank, EMT ja Elion) ja Eesti Vabariigi ühine ettevõtmine arvutikasutuse turvalisemaks muutmiseks. Eesmärk on suurendada tavaliste arvutikasutajate teadlikkust turvariskidest ning anda neile oskused turvalise netikasutuse juurde käivate vahendite, sealhulgas viirustõrje tarkvara ja ID-kaardi kasutamiseks. Teiselt poolt tõstavad teenusepakkujad ja riik oma e-teenuste turvalisust, koolitavad töötajaid ning arendavad tööprotsesse.

Kolme aasta jooksul rahastavad osapooled Arvutikaitse 2009 algatust 60 miljoni Eesti krooniga. Selle tulemusel peaks 2009. aasta lõpuks kasutama e-teenustele ligipääsemiseks ID-kaarti 400 000 eestimaalast. Need inimesed peaksid oskama ka digiallkirja kasutada.

Isikutunnistus (ID-kaart) on kohustuslik isikut tõendav dokument Eesti kodanikele alates 15. eluaastast ning kõigile Eestis elamisloa alusel püsivalt elavatele välismaalastele, sõltumata nende vanusest. Isikutunnistusi annab aastast 2002 välja Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.


TÄIENDAV INFO:

Andres Aarma
SK turundusjuht
610 1880 / 502 4643
andres.aarma[A]sk.ee


http://koolitus.id.ee