SK

Prindi

I kvartaliga on välja antud 69000 ID-kaarti ja 74000 uue põlvkonna passi

02.04.2003

2003. aasta esimese kolme kuuga on Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (KMA) väljastanud 68532 ID-kaarti ja 73747 uue põlvkonna passi.

Kokku on välja antud 181284 ID-kaarti.

ID-kaart on kohustuslik riigisisene isikut tõendav dokument kõikidele Eesti elanikele alates 15-ndast eluaastast.

Alates 2002. aastast on pass vajalik vaid juhul, kui reisitakse Eestist välja.

Enamik Eesti elanikke saab ID-kaardi loomuliku isikut tõendavate dokumentide vahetuse käigus aastatel 2002-2006, sest sellel ajavahemikul kaotavad kehtivuse Eesti Vabariigi algusaastatel välja antud Eesti kodaniku passid.

Käesoleval aastal on plaanis välja anda 250000 uut ID-kaarti.

Uut dokumenti on kõige lihtsam taotleda posti teel. Ümbrikusse tuleb panna täidetud taotlusankeet koos fotoga ja riigilõivu tasumist tõendav dokument (sobib ka internetipanga maksekorralduse väljatrükk). Dokumendi saab kätte 30 päeva pärast taotluse jõudmist KMAsse.

Esmakordset dokumenti lapsele ei ole võimalik posti teel taotleda, selleks peab lapsevanem või eestkostja tulema KMA teenindusbüroosse.

Riigilõiv ID-kaardi taotlemisel on alla 15-aastastele lastele, vanaduspensionäridele ja keskmise, raske või sügava puudega inimestele 25 krooni. Täiskasvanud peavad ID-kaardi taotlemisel tasuma 150 krooni riigilõivu.