SK

Prindi

Esimesed ID-kaardid inimestel käes

28.01.2002

Täna kell 16 anti Vanalinna Teatrimajas pidulikult kätte ligi 200 ID-kaarti kodanikupäeval (26.11.2001) esimestena isikutunnistuse saamiseks soovi avaldanud inimestele, isikutunnistuse projektiga hõivatud ametite ja firmade töötajatele ning eri elualade esindajatele.

Siseministeeriumi, Kodakondsus- ja Migratsiooniameti, Trüb AG (www.trueb.com) ja Sertifitseerimiskeskuse korraldatud pidulikul esitlusel tutvustasid IT spetsialistid Peeter Marvet (ettekande materjalid asuvad http://www.hot.ee/tehnokratt/idkaart) ja Tanel Tammet kokkutulnutele ID-kaardi kasutusvõimalusi. Kõigil uue isikutunnistuse saajatel oli võimalus kaarti kohapeal proovida sihtasutuse Vaata Maailma (www.vaatamaailma.ee) poolt kohale toodud ajutises avalikus internetipunktis: digitaalallkirja anda ning selle abil kasutada Interneti vahendusel erinevaid andmebaase ja sooritada pangatehinguid.

Vastsed kaardiomanikud said proovida isikutunnistuse järgmisi võimalusi:

vaadata, millist infot sisaldab tema ID-kaart;
kasutada Kodakondsus- ja Migratsiooniameti infobaasi www.pass.ee oma isiku kohta kogutud andmete vaatamiseks ja osaliseks muutmiseks;
teha päringuid läbi X-tee (loe: risttee) portaali: vaadata oma andmeid rahvastikuregistris ning saada äriregistrist infot endaga seotud firmade kohta;
kasutada E-maksuametit (www.ma.ee): maksumaksjatel on võimalik arvuti eest lahkumata täita oma maksukohustusi ning saada täielikku informatsiooni oma kontoseisu kohta maksuameti registris;
teha tehinguid Ühispanga internetipangas U-Net. Lähiajal varustatakse kõik Ühispanga kontorites olevad U-Neti töökohad ID-kaardi lugejatega. Edaspidi on võimalik digitaalselt allkirjastada makseid ja erinevaid lepinguid, määrata oma kontodele volitatud kasutajaid, muuta limiite jms. Pikemas perspektiivis saab ID kaardiga ennast tuvastada pangakontorites telleri juures ning kinnitada ka telleri juures antud korraldusi ja lepinguid.
Kevadel valmib X-tee süsteemi põhjal kodanikuportaal, mis võimaldab füüsilistel ja juriidilistel isikutel ning ka ametnikel teha Interneti kaudu päringuid mitmetest riiklike registrite andmebaasidest. Lähem info kodanikuportaalist www.riik.ee/ristmik.

Kodanikuportaalis kuvatakse kasutajale pärast ID-kaardi abil identifitseerimist teenuste ja andmekogude nimekiri koos kirjeldustega.

Ametnike jaoks loodavas keskkonnas saab elektroonilisest kinnisturaamatust otsida infot nii kinnistu asukoha kui ka omaniku järgi. Ühtlasi saab pärida infot rahvastiku-, hoone-, ehitus- ja äriregistrist. Kokku hõlbustab X-tee peaaegu 20 000 ametniku tööd.

ID-kaardid valmistab Trüb Baltic AS.

ID-kaartidel asuvaid allkirja andmiseks vajalikke digitaalseid sertifikaate annab välja ja haldab AS Sertifitseerimiskeskus. ID-kaardi omaniksertifikaatide kehtivust saab viivitamatult peatada, helistades lühinumbril 1777. Sertifikaat on avalik ja seda saab igaüks kontrollida ööpäevaringselt AS Sertifitseerimiskeskuse koduleheküljel www.sk.ee.

ID-kaardi ja passi taotlemiseks vajalikku lisainfot saab leheküljelt www.politsei.ee.

Heikki Kirotar
Kodakondsus- ja Migratsiooniameti pressiesindaja
Tel (0) 612 6920
Mob 050 123 82
heikki.kirotar@mig.ee


Info partnerite kohta:

Rahvastikuregistri pidaja on AS Andmevara (www.andmevara.ee).
Vaata Maailma sihtasutusel on plaanis lähiajal hakata avalikke internetipunkte varustama kaardilugejatega.
AS Sertifitseerimiskeskuse (www.sk.ee) asutasid 2001.a Hansapank, Ühispank, Eesti Telefon ja EMT, et töötada välja ja hakata üheskoos pakkuma digitaalallkirja rakendamiseks vajalikku sertifitseerimisteenust. Sertifitseerimisteenus digitaalallkirja seaduse mõistes on digitaalallkirja andmiseks vajalike sertifikaatide väljaandmine, sertifikaatide alusel antud digitaalallkirjade kontrollimise võimaldamine ning sertifikaatide kehtivuse peatamine, kehtivuse peatatuse lõpetamine ja kehtetuks tunnistamise menetlemine.