SK

Prindi

DigiDocService teenus lõppeb 2020. aastal

30.09.2019

 
SK ID Solutions lõpetab 2020. aasta oktoobrist DigiDocService veebiteenuse pakkumise. See muudatus puudutab kõiki e-teenuseid, mis võimaldavad Mobiil-ID kasutamist või mis kasutavad ID-kaardi toimingute jaoks DigiDocService veebiteenust.
 
Miks see muudatus toimub?
 
Mobiil-ID teenusega liidestumine on olnud muutumatu alates 2007. aastast. Uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga on SK ID Solutionsi eesmärk pakkuda tehnoloogiliselt parimaid lahendusi, mis vastavad uusimatele nõuetele ning pakuvad kõrgeimat turvalisust.
 
SK lõpetab täielikult allkirjade loomise, allkirjade valideerimise ja konteinerite koostamise teenuse pakkumise. Tänaseks on turul palju erinevaid võimalusi allkirjastamiseks, valideerimiseks ja allkirjakonteinerite loomiseks, selleks on nii riiklikke kui kolmandate osapoolte pakutavaid lahendusi.
 
Millal see muudatus jõustub?
 
Teenuse pakkumine lõpetatakse 01.10.2020. 
 
Keda see muudatus mõjutab?
 
Kõiki e-teenuseid, rakendusi ja infosüsteeme:
  • kus on võimalik kasutada Mobiil-ID-d;
  • mis kasutavad DigiDocService veebiteenust allkirjastamiseks, allkirjakonteinerite loomiseks või allkirjade kehtivuse kontrolliks (sh Mobiil-ID, ID-kaart, e-tempel);
  • mis kasutavad DigiDocService veebiteenust ID-kaardiga autentimiseks.
 
Mida peab tegema e-teenuse pakkuja, kes soovib ka edaspidi Mobiil-ID tuge?
 
E-teenused, mis soovivad oma klientidele võimaldada Mobiil-IDga autentimist ja allkirjastamist, peavad oma e-teenuse või rakenduse liidestama Mobiil-ID REST API teenusega.
 
Mobiil-ID REST API on seni kasutusel olnud DigiDocService veebiteenusest lihtsam, põhineb mikroteenuste arhitektuuril ja on paremini kontsentreeritud funktsionaalsusega. Teenus on kättesaadav alates 2019. aasta juunist.
 
Sarnaselt DigiDocService veebiteenusele on ka Mobiil-ID REST API teenusel olemas DEMO keskkond, mida on rakenduse arendamisel ja testimisel võimalik kasutada. 
 
Tehniline info Mobiil-ID REST API teenuse kohta on siin
 
Mobiil-ID REST API ligipääsu parameetrid (RelyingPartyUUID ja RelyingPartyName ehk teenusnimi) on kättesaadavad esindajale ja kontaktisikule SK e-teeninduses või pöörduge ligipääsu saamiseks sales[A]skidsolutions.eu või helistage +372 610 1885.
 
Mis on peamised erinevused DigiDocService veebiteenusel ja uuel Mobiil-ID REST API liidesel?
 
Mobiil-ID REST API ja DigiDocService erinevused on kirjeldatud siin.  
 
Kõige olulisemad erinevused on:
  • autentimise ja allkirjastamise päringu algatamiseks on nii isikukood kui telefoninumber kohustuslikud parameetrid;
  • allkirjastamise puhul tagastab teenus signeeritud räsi. Allkiri ja konteiner tuleb kokku panna e-teenuse poolel.
 
Mida peab tegema e-teenuse pakkuja, kes vajab uut lahendust allkirjade loomiseks?
 
Kõik e-teenused, mis kasutavad DigiDocService veebiteenust Mobiil-ID ja ID-kaardiga allkirjastamiseks või digiallkirjade valideerimiseks, saavad valida järgmiste riigi ja kolmandate osapoolte arendatud võimaluste vahel:
 
 
Mida peab tegema e-teenuse pakkuja, kes vajab uut lahendust ID-kaardiga autentimiseks?
 
ID-kaardiga autentimisel on mugavaim viis sertifikaadi kehtivuse kontrolliks SK Kehtivuskinnitusteenus, mis kasutab OCSP protokolli. 
 
Tehniline info Kehtivuskinnitusteenuse kohta on siin.
 
Kust saab lisainfot?
 
Tehnilistes küsimustes saab abi e-postiaadressilt support[A]skidsolutions.eu
Uuele Mobiil-ID teenusele ligipääsu küsimustes tuleb pöörduda sales[A]skidsolutions.eu