SK

Prindi

DigiDocService veebiteenusega seotud muudatused

27.03.2013

Sertifitseerimiskeskus on uuendamas DigiDocService veebiteenust ning sellega seoses on teenuses on planeeritud muudatused. 

Avalik testteenus asub aadressil https://www.openxades.org:9443/?wsdl

Olulisemad muudatused:

  • Toetatud on vaid dokumendikonteineri DIGIDOC-XML 1.3 formaat 
  • Dokumendikonteineri vanade formaatide (SK-XML 1.0, DIGIDOC-XML 1.1 ja DIGIDOC-XML 1.2) loomine ei ole toetatud ning nendes formaatides dokumentidele ei saa allkirju anda või eemaldada. Võimalik on allkirja verifitseerimine. Analoogne muudatus on viidud sisse ID-kaardi tarkvarasse, ning lähtuvalt sellest ka viiakse sisse teenusesse.
  • Formaat BDOC 1.0 ei ole toetatud loomiseks, allkirjade lisamiseks/ eemaldamiseks ega allkirjade verifitseerimiseks.
  • GetMobileCertificate meetodil on kohustuslikud kõik sisendparameetrid (IDCode, Country, PhoneNo). Juba praeguses versioonis on GetMobileCertificate päring täiendavalt piiratud ning sellele antakse ligipääs vaid põhjendatud soovil. 
  • Uues teenuse versioonis on kõigi Leedu mobiilioperaatorite (Omnitel, Tele2, Bite) Mobiil-ID teenuse ja Leedu ID-kaardi ja USB-pulgal digitaalse isikutunnistuse tugi. 
  • Leedu isikute puhul on autentimisel ja allkirjastamisel kohustuslik teenusele saata isikukood, telefoninumber ja riik, vastasel juhul toiming ebaõnnestub. Sama nõue on muutub kohustuslikuks ka eestlaste puhul 2014. aastal. 
  • GetSignatureModules meetodi asemel tuleb kasutada idCard.js klienditeeki, GetSignatureModules meetod tagastab riikliku ID-tarkvara poolt mittetoetatud allkirjastamise komponente nagu Active-X ja Java Applet
  • DigestType parameetris on toetatud räsialgoritmi väärtus kujul sha1. Praeguses versioonis ei ole toetatud SHA-1, SHA1, sha-1 nimekujud.

Info kõigi muudatuste kohta on leitav spetsifikatsiooni peatükis 10.1.

Teenuse spetsifikatsioon on kättesaadav siit.

Vastavalt Teenuslepingu üldtingimuste punktile 13.5, on SK-l kohustus teavitada tehnilistest muudatustest vähemalt 3 kuud ette. Kliendid, kellel on vaja tulenevalt muudatustest teha täiendusi oma infosüsteemis saavad vana teenust kasutada vähemalt kuni 30.06.13. 

Klientide üleviimist uuele teenusele alustatakse kliendiga kokkuleppel võimalusel juba aprillis. SK soovib uuendusi sisse viia võimalikult kiiresti ja sujuvalt.

Ootame teie tagasisidet, kui te näete, et need muudatused nõuavad teie infosüsteemis arendusi ja teevad võimatuks uuele DDS-ile ülemineku juuni lõpuks.

Tagasisidet ootame e-posti aadressile support[A]sk.ee