SK

Prindi

AS Sertifitseerimiskeskus avab digitaalallkirjade tehnoloogiaprojekti OpenXAdES.org

04.06.2003

Tänasest on ametlikult avatud rahvusvahelise digitaalallkirja projekti OpenXAdES veebisait aadressil www.openxades.org. Projekti eesmärk on ühtlustada digitaalallkirjade ja digitaalsete dokumentide kasutamise praktikaid eri riikides ja kogukondades ning saavutada eri riikide praktikate ühildumine.

OpenXAdES tutvustab nn "universaalse digitaalallkirja" kontseptsiooni, mille kohaselt sobib digitaalallkiri kasutamiseks kõikjal, kus seni kasutati ametlike dokumentide allkirjastamiseks paberit – nii tööalastes kui isiklikes suhetes suvalise lepingu, kokkuleppe, raamatupidamisdokumendi vms info allkirjastamiseks. Allkirjastamiseks võib kasutada nt riiklikku ID-kaarti.

"Eestis on digitaalallkirja projekt hästi käivitunud," kommenteeris AS Sertifitseerimiskeskuse juhataja Ain Järv. "Oleme teinud rea õigeid valikuid ning juba täna saavad inimesed allkirjastada dokumente nii eraelulistes kui tööalastes suhetes. Meie tänane tegevus on seotud selle võimaluse tutvustamise ja propageerimisega Eesti piires nii avalikus kui erasektoris, kuid selle kõrval soovime ka rahvusvahelisel tasemel tutvustada Eesti edusamme ja saavutusi ning pakkuda teistele riikidele võimalust neist enda projektide tarbeks osa saada."

OpenXAdES pakub allalaadimiseks ka digitaalallkirja tarkvara, mis on juba kasutusel Eesti DigiDoc-projektis. OpenXAdES ja DigiDoc tuginevad samale tehnoloogiale. Tarkvara on täielikult välja töötatud Eestis 2002. ja 2003. aasta jooksul, võttes aluseks Euroopa tehnilised digiallkirja standardid (XML-DSIG, ETSI 101 903 "XAdES") ning tarkvara arendus jätkub.

Projekti info on saadaval aadressil www.openxades.org. Projektiga on juba ühinenud Soome rahvastikuregistrikeskus ning ühinema on oodatud kõik ID-kaartide ja digiallkirjadega seotud osapooled eri riikidest ja kogukondadest.

 

AS Sertifitseerimiskeskus (SK) asutati 2001. aasta märtsis Hansapanga, Ühispanga, Eesti Telefoni ja EMT poolt. Firma missioon on turvalist ja usaldusväärset elektroonilist äritegevust, asjaajamist ning suhtlemist võimaldava keskkonna loomine ja arendamine Eestis. Selle eesmärgi täitmiseks pakub SK usaldusväärset sertifitseerimis- ja ajatempliteenust ning arendab ja levitab ID-kaardi kasutamiseks vajalikku tehnoloogiat ja infot.

Lisainfo:

Jaanus Kase
AS Sertifitseerimiskeskus, kommunikatsioonijuht
Tel. +372 610 1880, +372 50 79 276
E-post: jaanus.kase[A]sk.ee