SK

Prindi

Aastaga on välja antud 178000 uue põlvkonna passi ja 132000 ID-kaarti

31.01.2003

Esimeste ID-kaartide ja uue põlvkonna passide väljaandmine algas veebruaris 2002. Tänaseks on Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (KMA) väljastanud 177949 uue põlvkonna passi ja 132202 ID-kaarti.

ID-kaart on kohustuslik riigisisene isikut tõendav dokument kõikidele Eesti elanikele alates 15-ndast eluaastast.

Alates 2002.aastast on pass vajalik vaid juhul, kui reisitakse Eestist välja.

Enamik Eesti elanikke saab ID-kaardi loomuliku isikut tõendavate dokumentide vahetuse käigus aastatel 2002-2005, sest sellel ajavahemikul kaotavad kehtivuse Eesti Vabariigi algusaastatel välja antud Eesti kodaniku passid.

11. detsembril 2002 anti kätte 100000. ID-kaart. Käesoleval aastal on KMA-l plaanis välja anda 250000 uut ID-kaarti.

Uut dokumenti on kõige lihtsam taotleda posti teel. Ümbrikusse tuleb panna täidetud taotlusankeet koos pildiga ja riigilõivu tasumist tõendav dokument (sobib ka internetipanga maksekorralduse väljatrükk). Dokumendi saab kätte 30 päeva pärast taotluse jõudmist KMAsse.

Esmakordset dokumenti lapsele ei ole võimalik posti teel taotleda, selleks peab lapsevanem või eestkostja tulema KMA teenindusbüroosse.

Riigilõiv ID-kaardi taotlemisel on alla 15-aastastele lastele, vanaduspensionäridele ja keskmise, raske või sügava puudega inimestele 25 krooni. Täiskasvanud peavad ID-kaardi taotlemisel tasuma 150 krooni riigilõivu.