Turvalogi

Turvalogi teenus SeqLog (nimetus tuleneb sõnadest Sequential Log, “järjestatud logi”) on SK kehtivuskinnitusteenuse usaldusväärsust tagav turvalogi.

MIS SEE ON?

SeqLog töötab koos SK kehtivuskinnitusteenusega, mis põhineb OCSP-protokollil. SK OCSP-server väljastab kehtivuskinnitusi nii autentimis- kui digitaalallkirja sertifikaatidele. Kõik kehtivuskinnitused säilitatakse logis ja vajadusel saab selle põhjal tõestada digitaalallkirja andmise või isikutuvastuse toimumist.

Kehtivuskinnituste kõrval säilitatakse logis ka sertifikaatide olekumuutused (peatamised, aktiveerimised, tühistamised jt). Nii saab alati tuvastada, kas kehtivuskinnitus oli antud kehtivale või mittekehtivale sertifikaadile.

SK-le ei saadeta ja logis ei säilitata mingit infot allkirjastatava dokumendi sisu, isiku PIN-koodide vms salajaste andmete kohta. Logi põhjal saab vaid tõestada, et vastav sündmus toimus, kuid mitte seda, mis oli sündmuse täpne sisu.

Kõik logikirjed on omavahel krüptograafiliselt lingitud – iga logikirje tuleneb matemaatiliste meetodite abil eelmisest logikirjest ja seega ei ole kellelgi, ka SK-l, võimalus logi võltsida, nt tagantjärgi kirjeid sisestada ilma, et seda ei saaks avastada. Seega saab logi põhjal ka kindlalt tõestada sündmuste järgnevust – nt kahe digitaalallkirja puhul on võimalik näidata, kumb anti enne.… Load more

KUIDAS SEDA KASUTADA?

Igal SK sertifikaadi omanikul on võimalus vaadata enda sertifikaatidega seotud toiminguid. Selleks kasuta teenust “MyID portaal“.

Keerukamate vaidluste puhul tagatakse audiitorile või muudele volitatud isikutele kontrollitud juurdepääs kogu logile, et tõestada sündmuste toimumist, järgnevust või muid asjaolusid.

Publitseeritud kirjed

Mis see on?

SeqLogi publitseeritud kirjeid avaldatakse perioodiliselt üleriigilise levikuga usaldusväärses teabekanalis. Kuni juulini 2003 oli see kanal “Ametlikud Teadaanded”. Kuna 1. juulist 2003 ilmuvad “Ametlikud Teadaanded” ainult Internetis, siis juulist 2003 kirjeid “Ametlikes Teadaannetes” enam ei avaldata. Alates sügisest 2003 avaldame kirjeid ajalehe “Postimees” kuulutuste osas.

Publitseeritud kirjete avaldamine on vajalik teenuse usaldusväärsuse tagamiseks. Kehtivuskinnituste väljastamise järel on võimalik alati kontrollida seose olemasolu mõne publitseeritud kirje ja vastava kehtivuskinnituse vahel, mis näitab, et kinnitus on tõepoolest seotud publitseeritud kirjega. Sellest tuleneb, et vastav kinnitus on tõepoolest SK poolt välja antud.

SK poolt välja antud sertifikaatide turvalogi
Aeg (GMT)
01.09.2023 03:03:42
Publitseeritud kirje
C8E0522E3A27FC9BD6302CDB0875C10ABE8BA14BB99A18C4CE5BD13190EDD0D4
Avaldatud
06.09.2023 Postimehes
Aeg (GMT)
01.08.2023 03:02:29
Publitseeritud kirje
77FAC33C1A9477275F6EE38A0FBC2E60BF9F42BD92BA8BED6C757A835A0FFB05
Avaldatud
08.08.2023 Postimehes
Aeg (GMT)
01.09.2023 03:03:42
Publitseeritud kirje
C8E0522E3A27FC9BD6302CDB0875C10ABE8BA14BB99A18C4CE5BD13190EDD0D4
Avaldatud
06.09.2023 Postimehes
Aeg (GMT)
01.08.2023 03:02:29
Publitseeritud kirje
77FAC33C1A9477275F6EE38A0FBC2E60BF9F42BD92BA8BED6C757A835A0FFB05
Avaldatud
08.08.2023 Postimehes
Aeg (GMT)
01.09.2023 03:03:42
Publitseeritud kirje
C8E0522E3A27FC9BD6302CDB0875C10ABE8BA14BB99A18C4CE5BD13190EDD0D4
Avaldatud
06.09.2023 Postimehes
ESTEID2018 kehtivusinfo logi
Aeg (GMT)
01.09.2023 03:03:42
Publitseeritud kirje
C8E0522E3A27FC9BD6302CDB0875C10ABE8BA14BB99A18C4CE5BD13190EDD0D4
Avaldatud
06.09.2023 Postimehes
Aeg (GMT)
01.08.2023 03:02:29
Publitseeritud kirje
77FAC33C1A9477275F6EE38A0FBC2E60BF9F42BD92BA8BED6C757A835A0FFB05
Avaldatud
08.08.2023 Postimehes
Aeg (GMT)
01.09.2023 03:03:42
Publitseeritud kirje
C8E0522E3A27FC9BD6302CDB0875C10ABE8BA14BB99A18C4CE5BD13190EDD0D4
Avaldatud
06.09.2023 Postimehes
Aeg (GMT)
01.08.2023 03:02:29
Publitseeritud kirje
77FAC33C1A9477275F6EE38A0FBC2E60BF9F42BD92BA8BED6C757A835A0FFB05
Avaldatud
08.08.2023 Postimehes
Aeg (GMT)
01.09.2023 03:03:42
Publitseeritud kirje
C8E0522E3A27FC9BD6302CDB0875C10ABE8BA14BB99A18C4CE5BD13190EDD0D4
Avaldatud
06.09.2023 Postimehes
SK poolt teiste sertifitseerijate välja antud sertifikaatide kehtivusinfo vahendusteenuse turvalogi
Aeg (GMT)
01.09.2023 03:03:42
Publitseeritud kirje
C8E0522E3A27FC9BD6302CDB0875C10ABE8BA14BB99A18C4CE5BD13190EDD0D4
Avaldatud
06.09.2023 Postimehes
Aeg (GMT)
01.08.2023 03:02:29
Publitseeritud kirje
77FAC33C1A9477275F6EE38A0FBC2E60BF9F42BD92BA8BED6C757A835A0FFB05
Avaldatud
08.08.2023 Postimehes
Aeg (GMT)
01.09.2023 03:03:42
Publitseeritud kirje
C8E0522E3A27FC9BD6302CDB0875C10ABE8BA14BB99A18C4CE5BD13190EDD0D4
Avaldatud
06.09.2023 Postimehes
Aeg (GMT)
01.08.2023 03:02:29
Publitseeritud kirje
77FAC33C1A9477275F6EE38A0FBC2E60BF9F42BD92BA8BED6C757A835A0FFB05
Avaldatud
08.08.2023 Postimehes
Aeg (GMT)
01.09.2023 03:03:42
Publitseeritud kirje
C8E0522E3A27FC9BD6302CDB0875C10ABE8BA14BB99A18C4CE5BD13190EDD0D4
Avaldatud
06.09.2023 Postimehes

Kehtivuskinnitusteenus

Kehtivuskinnitusteenuse põhimõtted

OID: 1.3.6.1.4.1.10015.4.1.2

Laadi alla:
Versioon 2.0, PDF (kehtib alates 30.09.2008)

Eelmised versioonid:
Versioon 1.0, PDF