Prindi

e-Tempel

Digitempli teenuse piltAlates eIDASe määruse jõustumisest 1.07.2016 on SK kantud usaldusnimekirja kui kvalifitseeritud e-Templi sertifikaatide teenuse osutaja.

e-Tempel, millega tõendatakse digitaalseid dokumente, kinnitab, et elektrooniliselt saadetud dokumendid või muu info pärineb tõepoolest selle saatnud asutusest. e-Tempel annab kinnituse, et vastav asutus on seotud konkreetse digitaalse dokumendiga ning dokumenti ei ole vahepeal muudetud.

e-Templit saab kasutada nii koos digitaalallkirjaga kui ka ilma. Kasutades e-Templi sertifikaati koos isiku digitaalallkirjaga, võite olla kindel, et dokumendi allkirjastanud isik on volitatud vastava ettevõtte nimel dokumente allkirjastama.

Äriline kasu

e-Templit saavad kasutada era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. e-Templit kasutades võidate aega ja vähendate kulusid, sest seniste paberdokumentide käsitsi haldamise asemel saate dokumendid kinnitada ja edastada digitaalselt. e-Templiga tagatakse võltsimiskindlus ning kliendid saavad vajalikud toimingud kiiremini ja mugavamalt tehtud.

e-Templi kasutamine on sarnane ID-kaardi kasutamisega allkirjastamisel, s.t dokumendile lisatakse templi andmise aeg ja kehtivuse info. e-Templit on võimalik kasutada koos eID tarkvaraga. e-Templi lahendust on võimalik integreerida enamike infosüsteemidega.

e-Templit saab kasutada mitmetes ärivaldkondades. Näiteks pangad väljastavad e-Templiga kinnitatud maksekorralduste kinnitusi, millega tõendatakse makse sooritamist. Samuti on e-Templiga kinnitatud kinnisvara hindamisaktid, liisingfirmade poolt ARK-le edastatavad digitaalsed volikirjad ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt väljastatavad tunnistused.

Kvalifitseeritud sertifikaadil põhineva kvalifitseeritud e-Templi eeliseks on, et ühes Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud templit tunnustatakse kõikides liikmesriikides. 

Hinnad

Alates 01.07.2016 on võimalik tellida kahte sorti e-Templi sertifikaate:  

  • e-Templi sertifikaat QSCD-l (poliitika: QCP-l-qscd)

e-Templi sertifikaat QSCD-l on eIDAS mõistes "kvalifitseeritud e-tempel", mille hind sisaldab nii QSCD krüptopulka kui ka kvalifitseeritud e-templi sertifikaati.

  • e-Templi sertifikaat (poliitika: QCP-l)

e-Templi sertifikaat on eIDAS mõistes "e-templi kvalifitseeritud sertifikaat", mis ei asu QSCD-l ja mille hind sisaldab ainult kvalifitseeritud e-templi sertifikaati.

e-Templi sertifikaat kvalifitseeritud e-Tempel

e-Templi hindadega saab tutvuda siin.

e-Templi sertifikaat on võimalik 14 päeva jooksul tasuta ümber vahetada.

Tehniline lisainfo

Abiinfo krüptopulga initsialiseerimise ja CSR-i (Certificate Signing Request) genereerimise kohta leiate siit.

Sertifikaadi krüptopulgale importimise ja esmakordse administraatori parooli sisestamise kohta leiate siit.

Windows, Linux ja Mac keskkonna jaoks saab e-Tokeni tarkvara siit

e-Templi sertifikaadi sertifitseerimisahel on järgmine:
e-Templi sertifikaat->KLASS3-SK 2016->EE Certification Centre Root CA

Krüptopulkade tehnilise spetsifikatsiooni leiab siit.

 

Referentsid

Riigi Infosüsteemi Amet:
Kasutame SK e-Templit riiklikus X-tee andmevahetuskihis. X-tee platvormi jaoks on olulised kvalifitseeritud usaldusteenused ja SK täidab kõik vajalikud nõuded. Meie koostöö on olnud väga hea ja tänu SK e-Templile suudame pakkuda turvalist andmevahetus kogu avaliku sektori jaoks.

 

 

SK e-Tempel vastab
eIDASe nõuetele ja on kantud
Euroopa usaldusnimekirja.