SK

Prindi

Minu ID toimingud

Minu ID toimingud teenuses saad vaadata sinu isikuga seotud sertifikaatide toiminguid. Saad ülevaate kui sinu sertifikaadi kehtivust on küsitud SK kehtivuskinnitusteenusest. Lisaks kajastuvad toimingutena ka sertifikaatide staatuste muudatused: aktiveerimine, peatamine, peatatuse lõpetamine ja tühistamine.

Teenuse kasutamiseks peate sisse logima. Kui oled teenusesse sisenenud vali periood, mille kohta soovid toiminguid näha. Vastuseks kuvatakse kõik selles perioodis sinu isikuga seotud sertifikaatide toimingud koos täpse kellaajaga. Päringu esitaja kohta on antud e-teenuse IP-aadress. Sertifikaadi number näitab, kas on toimingu tegevuseks on kasutatud sinu ID-kaardi (sh Digi-ID), Mobiil-ID, Smart-ID sertifikaati. 

Toimingute andmed ei ole reaalajas. Andmed kuvatakse ca 24-tunnise hilinemisega.

Sisene teenusesse