SK

Prindi

Leedu mobiil-ID

Mobiil-ID kasutaja maksab kuumaksu vastavalt MO (mobiilioperaatori) kehtivale hinnakirjale. MO-l on õigus küsida tasu uue Mobiil-ID ja uue QSCD (kvalifitseeritud elektroonilise allkirja loomise seade) eest. Kasutaja sõlmib MO-ga erinevad lepingud Mobiil-ID ja QSCD kasutamise kohta. MO sõlmib Mobiil-ID kasutamise lepingu ainult kasutajaga ja QSCD lepingu võib sõlmida ka teiste osapooltega (nt. juriidiline isik). Sertifikaadi väljastamise tasu on SK ja MO vaheline ärisaladus.