Prindi

LDAP-kataloogi teenus

SK avalik kataloogiteenus on kättesaadav LDAP protokolli vahendusel ning sisaldab kolme erinevat kataloogi:

 • ldap.sk.ee (kättesaadav kuni 27.06.2019), mis sisaldab järgmist informatsiooni:
  • kehtivad SK sertifitseerijate sertifikaadid
  • kehtivad isikut tõendavatele dokumentidele väljastatud sertifikaadid (väljastatud kesktaseme CA-de poolt ESTEID2011, ESTEID2015)
  • kõik kehtivad asutuste sertifikaadid
 • esteid.ldap.sk.ee (lansseeriti 14.11.2018), mis sisaldab järgmist informatsiooni:
  • kehtivad isikut tõendavate dokumentide sertifikaadid
  • kehtivad ID-1 formaadis väljastatavate isikut tõendavate dokumentide sertifikaadid (ESTEID2018 kesktaseme CA poolt väljastatud sertifikaadid; lisaks sünkroniseeritakse esteid.ldap.sk.ee kataloogi kuni 29.05.2019 ESTEID2011 ja ESTEID2015 CA poolt väljastatud ldap.sk.ee kataloogis olevad isikut tõendavate dokumentide sertifikaadid)
  • kehtivad Mobiil-ID sertifikaadid, mis on väljastatud alates 28.02.2019; varem väljastatud kehtivad Mobiil-ID sertifikaadid migreeritakse uude LDAP-i hiljemalt enne ldap.sk.ee sulgemist ehk 29.05.2019
 • k3.ldap.sk.ee (lansseeriti 05.04.2019), mis sisaldab informatsiooni kõigi väljastatud ja kehtivate asutuse sertifikaatide kohta (lisaks sünkroniseeritakse uude kataloogi ka vanad kehtivad sertifikaadid).

Isikut tõendava dokumendi sertifikaadi peatamisel või tühistamisel eemaldatakse see kataloogist. Aegunud isikusertifikaadid eemaldatakse kataloogist aegumisele järgneva päeva jooksul.

Kataloogiserverit saab ööpäevaringselt kasutada kõigis rakendustes, mis LDAPS-protokolli toetavad. Ligipääs teenusele on vaba. Kataloogide kasutamise tehnilised juhendid on kättesaadavad järgmiselt: ldap.sk.ee tehniline kirjeldus, esteid.ldap.sk.ee tehniline kirjeldus, k3.ldap.sk.ee tehniline kirjeldus.

Allpool on visualiseeritud erinevate LDAP kataloogide ajajoon, mis hõlmab praeguse ldap.sk.ee kättesaadavusaega, sünkroniseerimisperioodi ning uu(t)e LDAP kataloogide kasutuselevõttu.