Prindi

Kindlustus

Vastavalt kehtivatele õigusaktidele on SK usaldusteenuse osutajana kohustatud avaldama oma koduleheküljel kindlustuslepingu tingimused.

Kehtiva poliisi tingimused

Kindlustustunnistus
See dokument on tunnistuseks, et Allianz Global Corporate & Specialty SE (Nordic Branch) on väljastanud kindlustusvõtjale kindlustuspoliisi koos lepingu, tingimuste, välistuste ja kinnitustega alltoodud kehtivusperioodiks järgmistel tingimustel:
Poliisi number DKF00089719B
Kindlustusvõtja SK ID Solutions AS
Registrikood 10747013
Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn Eesti (Delta Plaza, 6th floor)
Kindlustatu Poliisis nimetatu (SK ID Solutions AS)
Kindlustatud erialased teenused Sertifitseerimise ja ajatempli, valideerimise, elektroonilise isikutuvastuse ja e-allkirja tehnoloogia teenused ja IT arendused
Kindlustuskaitse Erialase vastutuse kindlustus (kaasa arvatud kolmanda isiku vastutuse laiendus kehalise vigastuse ja omandi kahju osas) 
Poliisi periood 07.09.2019 – 06.09.2020, mõlemad päevad kaasa arvatud
Territoorium Üle maailma (kui õiguslikult lubatud), välja arvatud USA ja Kanada
Vastutuse piirmäär Mitte vähem kui 2,000,000 EUR iga üksiku kindlustusjuhtumi puhul ja aasta peale kokku erialase vastutuskindlustuse poliisi katte kohta (kaasaarvatud 1,000,000 EUR-i kolmanda isiku vastutuse laiendus kehalise vigastuse ja omandi kahju osas)
Kindlustusandja Allianz Global Corporate & Specialty SE, Nordic Region branch registered office: Pilestraede 58, DK-1112 Copenhagen K, Denmark, CVR-Nr: 31 22 72 16.
See sertifikaat omab informatiivset tähendust ning ei muuda sertifikaadi saaja õigusi. See sertifikaat ei täienda, laienda ega muuda poliisi kindlustuskaitset, samuti ei sisalda see kõiki õigusi. Täielike andmete saamiseks tuleb viidata poliisile. 
Kindlustusvõtjal ei ole kohustust teavitada sertifikaadi saajat juhul, kui poliis tunnistatakse kehtetuks enne selle kehtivuse lõppu. 
05.09.2019
/allkiri/

Martin Borgquist
Kindlustusandja riskijuht

 

Kindlustuspoliisid ja -sertifikaadid

2019. aasta sertifikaat

2018. aasta sertifikaat

2017. aasta sertifikaat

2016. aasta sertifikaat

2015. aasta sertifikaat

2014. aasta sertifikaat

2013. aasta poliis

2012. aasta poliis

2011. aasta poliis

2010. aasta poliis

2009. aasta poliis

2008. aasta poliis

2007. aasta poliis

2006. aasta poliis

2005. aasta poliis

2004. aasta poliis

2003. aasta poliis

2002. aasta poliis

2001. aasta poliis