SK

Prindi

√úleskutse e-teenuste pakkujatele: seadistage ESTEID-SK 2015 vahesertifikaat!

15.02.2016

Hea koostööpartner

Politsei- ja Piirivalveamet plaanib hakata alates 1. märtsist ID-kaartidele väljastama senisest tugevamal krüptograafilisel algoritmil põhinevaid lõppkasutaja sertifikaate. Selleks et kõik e-teenused töötaksid jätkuvalt ka koos uue põlvkonna sertifikaatidega, peavad teenuste omanikud võtma kasutusele ESTEID-SK 2015 vahesertifikaadi.

01.03.2016 planeeritud muudatus puudutab kõiki infosüsteeme ja rakendusi, kus on võimalik ID-kaarti (sh digi-ID, elamisloakaart, e-residendi digi-ID) või Mobiil-IDd kasutades autentida või digitaalallkirjastada. Muudatus puudutab ka kõiki neid infosüsteeme, kus on võimalik kontrollida digitaalallkirjade kehtivust.

Need e-teenuste omanikud, kes soovivad oma klientidele jätkuvalt pakkuda ID-kaardiga teenuste kasutamist, peavad esimesel võimalusel lisama oma infosüsteemidesse, usaldatud sertifikaatide nimekirja, uue vahesertifikaadi ESTEID-SK 2015. Kui jätate uue vahesertifikaadi konfiguratsioonile lisamata, ei ole kasutajatel võimalik teie e-teenusesse ID-kaardiga siseneda ning teenus ei tunne nende antud digitaalallkirju ära.

Oleme valmis teid selle muudatuse tegemisel igakülgselt toetama.

Oleme valmis ka teie teenused peale seadistuste tegemist üle testima. Meie klienditoe spetsialistil on ID-kaart uue ESTEID-SK 2015 alt väljastatud sertifikaatidega. Ületestimiseks võtke meiega ühendust aadressil support[A]sk.ee ja andke teada, kuidas peaksime testima.

Sertifitseerimiskeskus