SK

Prindi

Tõrked uute dokumentide digitaalses kasutamises kõrvaldatakse märtsiks

21.01.2011

Möödunud nädalal ilmnenud probleem, et uusi isikutunnistusi ja elamisloakaarte ei saa elektroonilises keskkonnas isikutuvastamiseks ning digitaalseks allkirjastamiseks kasutada, lahendatakse hiljemalt märtsiks. Politsei- ja Piirivalveamet vabandab tekkinud ebamugavuste pärast ja pakub uue dokumendi saajale jätkuvalt võimalust taotleda digitaalset isikutunnistust tasuta.

Möödunud nädalal ilmnes uute isikutunnistuste ja elamisloakaartide kiibi tootmisviga. Tänaseks on viga parandatud ning 46 väljastatud uut dokumenti välja vahetatud.

Pärast tootmisvea parandamist Trüb AG poolt selgus, et kiibi tuvastusnumber on muutunud. Seetõttu ei ühildu parandatud kiip Riigi Infosüsteemi Arenduskeskuse (RIA) digitaalseks isikutuvastamiseks ja digiallkirjastamiseks väljatöötatud tarkvara avaldamisvalmis versiooniga.

Tootmisvea hiline avastamine ei võimaldanud uue isikutunnistuse ja elamisloakaardi elektrooniliseks kasutamiseks väljatöötatud tarkvarale sujuvat üleminekut ning on tinginud tarkvara täiendava kohandamise vastavaks kiibi muutunud tuvastusnumbriga.

Praeguseks on tarkvaraarendaja vajaliku muudatuse tarkvarasse sisse viinud ning alustatud on kogu süsteemi täiendavat testimist. Esialgse hinnangu kohaselt on tarkvara võimalik uute isikutunnistuste ja elamisloakaartide kasutajatele kättesaadavaks teha hiljemalt märtsi alguseks.

Täiendatud tarkvara valmimisel ei pea inimesed oma dokumente ümber vahetama. Kaardi digitaalseks kasutamiseks piisab uuendustega tarkvara alla laadimisest aadressilt www.id.ee
Kuni tarkvara valmimiseni saavad uue isikutunnistuse ja elamisloakaardi kasutajad soovi korral taotleda digitaalset isikutunnistust tasuta. See dokument väljastatakse PPA teenindussaalis ootetööna ning sellega saab kasutada kõiki e-teenuseid.

Tekkinud olukord ei mõjuta mingil moel enne 2011. aastat välja antud dokumente. Need toimivad elektroonilises keskkonnas jätkuvalt edasi ja neid ei ole vaja välja vahetada enne nende kehtivustähtaja lõpu lähenemist.

E-teenuste pakkujad saavad oma teenuste toimimist uue isikutunnistuse ja elamisloakaardiga kontrollida taotledes testkaarte Sertifitseerimiskeskuselt aadressil info@sk.ee või telefonil 610 1880.

Ene Vihtla
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
612 3154
5173154
ene.vihtla@politsei.ee