SK

Prindi

SK avaldas asutuse sertifikaatide dokumentide muudatusettepanekud

08.04.2016

SK avaldas 01.04.2016. asutuse sertifikaatide dokumentide muudatusettepanekud. Muudatusettepanekud on avatud kommenteerimiseks kuni 30.04.2016.

Pärast muudatusettepanekute elektroonilist avaldamist on klientidel võimalik 30 päeva jooksul esitada muudatusettepanekule põhjendatud kommentaare, millele järgneb maksimaalselt 30. päevane kommentaaride analüüs. 60 päeva pärast alates muudatusettepaneku elektroonilisest avaldamisest avalikustatakse uued dokumentide versioonid elektrooniliselt SK kodulehel või võetakse muudatusettepanek tagasi.

Kõik asutuse sertifikaatide väljastamist ja haldamist puudutavad dokumendid on ümber kirjutatud ja osaliselt ka struktureeritud seoses 01.07.2016 kehtima hakkava EIDAS-e määrusega. EIDAS on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul, mis reguleerib muuhulgas ka e-templeid. 
SK-l on e-templite osas soov osutada alates EIDAS-e rakendumisest kvalifitseeritud teenust, millest tingituna on toimunud mõningaid muudatusi e-templite väljastamise ja haldamise protsessis.
Põhiline muudatus, mis puudutab tulevikus e-templi omanikku, on endisest rangemad kontrollid e-templi võtit kandva seadme osas ja sellest tulenevad uued kohustused nii e-templi omanikule kui ka SK-le. 

Muudetud sai kogu asutuse sertifikaatide väljastamist ja haldamist puudutav dokumentatsioon.
Asutuse sertifikaatide sertifitseerimispoliitika sisaldab nõudeid e-templite, krüpteerimissertifikaatide ja autentimissertifikaatide väljastamiseks ja teenindamiseks. Veebiserveri sertifikaatidele esitatavad nõuded on üle viidud iseseisvasse dokumenti nimega Veebiserveri sertifikaatide sertifitseerimispoliitika. 
Asutuse sertifikaatide sertifitseerimispõhimõtted kirjeldavad SK tegevust e-templite, krüpteerimissertifikaatide, autentimissertifikaatide ja veebiserveri sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel. Uuendatud on ka KLASS3-SK 2010 poolt väljastatavate sertifikaatide profiili ja asutuse sertifikaatide kasutustingimusi.

Asutuse sertifikaatide sertifitseerimispoliitika versioon 6.0 mustand on leitav siit
Veebiserveri sertifikaatide sertifitseerimispoliitika versioon 1.0 mustand on leitav siit
Asutuse sertifikaatide sertifitseerimispõhimõtete versioon 1.0 mustand on leitav siit.
KLASS3-SK sertifikaatide profiili versioon 4.0 mustand on leitav siit
Asutuse sertifikaatide kasutustingimuste uue versiooni mustand on leitav siit

Kõik dokumendid hakkavad kehtima 01.07.2016, juhul kui kommentaaride tõttu muudatusettepanekut tagasi ei võeta.
Dokumentide mustandeid saab kommenteerida 30. päeva jooksul alates avaldamisest ehk kuni 30.04.2016, saates e-kirja aadressile support[A]sk.ee.