SK

Prindi

Sertifitseerimiskeskus sai rahvusvahelise infoturvalisuse sertifikaadi

29.03.2016

Esimese usaldusteenuse ja ainsa sertifitseerimisteenuse osutajana Eestis omistati  Sertifitseerimiskeskusele infoturvalisuse sertifikaat ISO/IEC 27001:2013.

Sertifitseerimiskeskuse (SK) teenused ja infoturbe haldussüsteem läbisid eelmisel aastal ISO/IEC 27001:2013 auditid, mille tulemusel on Sertifitseerimiskeskus vastavalt ISO standardile edukalt sertifitseeritud. 

SK kvaliteedijuhi Katrin Laas-Mikko sõnul on infoturbe haldussüsteemi sertifitseerimine ettevõttele oluline tunnustus nii Eesti-siseses kui ka rahvusvahelises äris: „Anname endast alati kõik, et pakkuda parimaid usaldusteenuseid. Nüüd oleme saanud ka rahvusvahelise tunnustuse, et meie infoturbe haldussüsteem vastab infoturvalisuse standarditele.“ 

„ISO/IEC 27001 sertifikaadi saamine suurendab SK konkurentsivõimet ka rahvusvaheliselt. Samuti on meie klientide jaoks oluline teadmine, et lähtume teenuste osutamisel jätkuvalt kõrgeimast turvalisusest,“ ütles Katrin Laas-Mikko.

ISO/IEC 27001:2013 standard sisaldab nõudeid organisatsiooni infoturbe haldussüsteemi loomiseks, rakendamiseks, käigus hoidmiseks ning pidevaks täiustamiseks. Standard nõuab sellele vastavalt organisatsioonilt turvariskide pidevat hindamist ja jälgimist. Samuti nõuab standard meetmete rakendamist selliste riskide vähendamiseks ning kõigi intsidentide professionaalset käsitlemist nende mõju piiramiseks.

Sertifitseerimiskeskusele omistatud ISO/IEC 27001:2013 hõlmab infoturbe haldussüsteemi, mille alla kuuluvad SK poolt osutatavad sertifitseerimis- ja ajatempliteenused ning muud usaldusteenused, samuti sertifitseerimis- ja digitaalallkirjastamise tehnoloogiad ning rakenduste arendustegevused.

AS Sertifitseerimiskeskus on akrediteeritud sertifitseerimis- ja ajatempliteenuse osutaja ning nende teenustega seotud tarkvara arendaja ja opereerija. SK väljastab sertifikaate Eesti Vabariigi isikut tõendavatele dokumentidele (ID-kaart, Mobiil-ID, elamisluba, Digi-ID ja e-residendi Digi-ID). SK teenused võimaldavad mitmete riikide kodanikel ja asutustel e-teenustesse sisse logida ja digitaalallkirju anda.

Lisainformatsioon:
Katrin Laas-Mikko
Kvaliteedijuht
Sertifitseerimiskeskus
Tel: 610 1880
E-post: katrin.laas-mikko[A]sk.ee