SK

Prindi

Muudame SK Kehtivuskinnitusteenuse toimimisloogikat

16.02.2021

Muudatuse tulemusena ei väljasta Kehtivuskinnitusteenus (kättesaadav aadressil ocsp.sk.ee) enam kehtivusinfot Mobiil-ID ja Smart-ID autentimise sertifikaatide kohta. Kui küsite kehtivusinfot Mobiil-ID ja Smart-ID autentimise sertifikaatide kohta, siis teenuse poolt tagastatav sertifikaatide staatus on „UNKNOWN“. Tegime selle muudatuse, sest Mobiil-ID ja Smart-ID autentimise protokoll ei nõua sertifikaadi kehtivusinfo kontrolli. Lisaks on see oluline ID-kaardi toega e-teenuste turvalisuse tagamiseks.

Olemasolevatele klientidele, kes on teinud päringuid Mobiil-ID ja Smart-ID autentimise sertifikaatide kehtivusinfo kohta, oleme teinud enda poolt vastava erandi. Juhul, kui mõne uue teenuse või IP aadressi puhul ka edaspidi on vajalik ocsp.sk.ee teenust kasutada ka Mobiil-ID või Smart-ID autentimise tarbeks, palun võtke ühendust SK klienditoega. Muudatus ei puuduta kliente, kes kasutavad vaba ligipääsuga OCSP teenust, mis on kättesaadav aadressil aia.sk.ee. 

Muudatus rakendatakse Kehtivuskinnitusteenuses alates 16.02.2021 kell 23:00.

Küsimuste korral võtke ühendust meie klienditoega aadressil support[A]skidsolutions.ee.

Juhul, kui teil peaks tekkima muudatuse järgselt enda infosüsteemis probleeme mõne eID vahendi kasutamisega, palume samuti võtta ühendust meie klienditoega aadressil support[A]skidsolutions.ee.