SK

Prindi

ID-kaart tähistab oma kolmandat sünnipäeva

27.01.2005

28. jaanuaril 2002 väljastati esimesed Eesti ID-kaardid – see kolmas eluaasta on eriti oluline seoses kaardi elektroonilise osaga, mis elab kolmeaastase tsüklina. Kui ID-kaart ise kehtib 10 aastat, siis kaardi elektroonilise osa kasutamiseks vajalikud sertifikaadid kehtivad 3 aastat kaardi väljaandmisest.

ID-kaardi kolmas sünnipäev tähistab esimeste kaardisaajate jaoks juba avanenud võimalust oma ID-kaardi sertifikaate ise uuendada. Kui esmased sertifikaadid on kaardile kantud juba tootmise käigus, siis sertifikaatide uuendamine tuleb igal ID-kaardi omanikul endal ette võtta.

Sertifikaatide uuendamine nende aegumisel on tasuta. Uuendatud sertifikaadid kehtivad järgmised kolm aastat, kuid mitte kauem, kui kaardi enda kehtivusaeg. Sertifikaatide uuendamine annab ID-kaardi elektroonilisele kasutajale ka uue eesti.ee postiaadressi, mis on nüüd kujul eesnimi.perekonnanimi@eesti.ee.

Praeguseks on väljastatud üle 650 000 ID-kaardi. ID-kaardi elektroonilise osa kasutajaid on kaardiomanikest 1-2%. Nagu iga aastaga on lisandunud uusi ID-kaardi tuge pakkuvaid teenuseid, lisandub ka kasutajaid. Ennast ID-kaardi abil identifitseerides saab näiteks Kodanikuportaali vahendusel kontrollida oma andmete õigsust 15 riiklikus registris ning esitada mitmeid elektroonilisi taotlusi. Nii näiteks esitati 2004. aastal portaali vahendusel 24 093 vanemahüvitise taotlust,  24 018 Euroopa ravikindlustuskaardi taotlust ning vaadati 96 064 korral oma riigieksamite tulemusi. Uue teenusena avanes selle aasta alguses võimalus saada Kodanikuportaali kaudu operatiivselt infot planeeritavate elektrikatkestuste kohta huvi pakkuvates piirkondades.

Just kolmandaks sünnipäevaks lisandus kaardi kasutamisele oluline täiendus – käivitunud on ID-kaardiga E-hääletamise pilootprojekt. Vabariigi Valimiskomisjoni poolt välja arendatud e-hääletamise süsteemi abil saavad tallinlased osaleda Vabaduse ausamba asukohta puudutaval internetihääletusel 24.-29. jaanuarini.

ID-kaardi elektroonilise osa kasutamiseks on vajalik arvutiga ühendatud kaardilugeja olemasolu. ID-kaarti sertifikaadid peavad olema kehtivad ning kasutaja peab teadma koos ID-kaardiga antud PIN-koode. Kõige lihtsam on kasutamist alustada “ID-kaardi stardikomplektiga”, mis hinnaga 295 krooni on saadaval Elioni esindustes ja hästivarustatud arvutipoodides.

AS Sertifitseerimiskeskus vastutab sertifitseerimisteenuse osutajana Eesti ID-kaardi elektrooniliste funktsioonide toimimise eest. Sertifitseerimiskeskus pakub DigiDoc tarkvara digitaalallkirjade andmiseks ja kontrolliks ning teenuseid ID-kaardi sertifikaatide kehtivuse kontrolliks. Lisaks opereerib Sertifitseerimiskeskus juba Tallinnas ja Tartus toimivat ID-piletite süsteemi.

loe lähemalt ID-kaardi sertifikaatide uuendamisest www.sk.ee/id-uuendus

kontrolli oma ID-kaardi sertifikaatide kehtivust ning võimalusel uuendada www.sk.ee/id-kontroll

loe lähemalt ID-kaardi taotlemises www.pass.ee

loe lähemalt ID-kaardi elektroonilisest kasutamisest www.id.ee

loe lähemalt E-hääletamisest www.valimised.ee

kodanikuportaal www.eesti.ee