SK

Prindi

ID-kaardi sertifikaatide uuendamine on tasuta teenus

03.12.2004

Isikutunnistuse sertifikaatide uuendamine nende kehtivusaja lõppemisel saab tasuta teenuseks

Täna sõlmiti Siseministeeriumi ja AS-i Sertifitseerimiskeskus vahelise lepingu lisa, mille alusel hakkab riik tasuma nende isikutunnistusel (ID-kaardil) olevate sertifikaatide uuendamise eest, mille 3-aastane kehtivusaeg lõppeb.

Vastavalt sõlmitud kokkuleppele hakatakse jaanuaris tasuta uuendama neid sertifikaate, mille kehtivusaja lõpuni jääb vähem kui 105 päeva, samuti saab sertifikaate uuendada pärast nende kehtivusaja lõppemist. Uuendatud sertifikaadid kehtivad kolm aastat.

Sertifikaadid on seotud isikutunnistuse elektroonilise kasutusega (elektrooniline isikutuvastus ja digitaalallkirja andmine) ning sertifikaatide kehtivusaja lõpp ei tähenda isikutunnistuse kehtivuse lõppu. Aegunud sertifikaatidega isikutunnistuse kasutamine elektroonilises keskkonnas on aga võimatu. Sertifikaatide uuendamise vajadus on seotud ka kaardi elektroonilise osa turvalisusega.

Kokkulepe sõlmiti lisana Siseministeeriumi ja AS Sertifitseerimiskeskus vahel 2001.aastal sõlmitud sertifitseerimisteenuse ja isikutunnistuste ning reisidokumentide väljastusteenuse ostmise lepingule. Lepingu lisa allkirjastasid Kodakondsus- ja migratsiooniameti peadirektor Mari Pedak, kes tegutses Siseministri volituste alusel, ja AS-i Sertifitseerimiskeskus juhataja Ain Järv.

Sertifikaatide tasuta uuendamise teenusest ja täpsetest juhistest teavitatakse täiendavalt vahetult enne teenuse rakendumist jaanuaris. Järgmise nädala lõpuks võimaldab AS Sertifitseerimiskeskus isikutunnistuse sertifikaatide kehtivuse elektroonilise kontrollimise võimaluse koduleheküljelt www.sk.ee/id-uuendus.

Lisainfo:
Rica Semjonova, kommunikatsioonijuht
rica.semjonova[A]sk.ee
0610 18 85