SK

Prindi

Digiallkirja tasuvusanalüüs: laialdane kasutamine toob rahalise kasu

28.11.2011

Sertifitseerimiskeskus viis koostöös MoZg Agentuuriga läbi uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada digiallkirja kasutegur ning viia läbi tasuvusanalüüs. Digiallkirja kulueeliseid dokumentide omakäelise allkirjastamise ees uuriti era- ja avaliku sektori organisatsioonide põhjal.

Uuringu esimeses staadiumis viidi läbi küsitlus mitmete era- ja avaliku sektori asutuste seas. Tulemuste põhjal valiti uurimisobjektideks Tartu Ülikool ja Eltel Neworks, mis on dokumentide menetlemise poolest väga erinevad organisatsioonid. Nii TÜ kui Eltel Networks allkirjastavad pidevalt väga palju dokumente ning seetõttu saab dokumentide suure mahu pealt leida keskmise võimalikult väikese veaprotsendiga.

MozG Agentuuri loodud analüüs näitas, et organisatsioonide esindajatel on pealiskaudne arusaam dokumentide allkirjastamisega seotud kuludest ning seetõttu on ka klienditeenindamise protseduurid valdavalt üles ehitatud omakäelisele allkirjastamisele. Lisaks nähakse digiallkirjas kohustuslikku arendustööd, mitte võimalikku rahalist kasu ja suuremat efektiivsust, mida digiallkirja laialdase kasutusega oleks võimalik saavutada. Uuringust selgus ka, et kõige olulisem on ettevõtetele näidata selget rahalist kasu digiallkirja laialdases kasutamises.

Uuring baseerus põhiteenuste ja alternatiivide SWOT-analüüsil ning alternatiivtulususe meetoditel. Need aitasid välja selgitada ühe kliendi teenindamisele panustatud aega ning kulusid nii omakäelise allkirjastamise kui ka digiallkirjastamise puhul. Kulude hindamisel on oluline pöörata tähelepanu ka dokumentide mahukusele ja valitud perioodil allkirjastatavate dokumentide hulgale.

Uuringu tulemuste analüüsi käigus valmis digiallkirja tasuvuskalkulaator, mille abil saab lihtsasti arvutada enda organisatsiooni kulusid seoses dokumentide allkirjastamisega. Kalkulaator sobib kõikidele organisatsioonidele olenemata omandivormist ja allkirjastatavate dokumentide hulgast.