SK

Prindi

AS Sertifitseerimiskeskus avaldab digitaalallkirja programmiteegi ja uuendatud tarkvara

13.11.2002

Tänasest on kõigile huvilistele aadressil www.id.ee saadaval Sertifitseerimiskeskuse ja Vaata Maailma initsiatiivil loodud digitaalallkirja süsteemi DigiDoc komponendid, mida saab kasutada uute ID-kaardi rakenduste loomisel.

Programmiteek on loodud C-keeles, lisaks on saadaval ka Windowsi all kasutamiseks sobiv COM-komponent, mille abil saab digitaalallkirja toe kergesti lisada kõigile rakendustele. C-keelne teek on loodud platvormist sõltumatult ja on testitud nii Windows- kui Linux-platvormil. Lisaks teekidele on saadaval ka DigiDoc-failivormingu dokumentatsioon, mida kasutavad kõik DigiDoc-rakendused.

"Digitaalallkirja levikuks on oluline, et kõik isikud ja organisatsioonid mõistaksid ühtemoodi selle andmise ja kasutamise metoodikat ja praktikat," kommenteeris SK juhataja Ain Järv. "Allkirja andmise hõlbustamiseks olemegi avaldanud programmiteegid, mille abil saab digitaalallkirja toe lisada ükskõik millisele tarkvarale. Samas pole tarkvara ja programmiteekide valmimine meie jaoks mitte töö lõpp, vaid algus – digiallkirja ja ID-kaardi rakenduste levik eeldab jätkuvat teadlikkuse tõusu nii kaardikasutajate kui organisatsioonide seas ning selle kõigega tegeleme me pidevalt."

Kasutajatele on saadaval ka uued versioonid DigiDoc-klienditarkvarast ja allkirjastamisportaalist. Need rakendused kasutavad samu teeke, mille abil nüüd võib endale sobiva digitaalallkirja rakenduse luua ükskõik milline organisatsioon.

"Tänaseks oleme jõudnud uute tarkvaraversioonideni, kus on parandatud hulk ilmnenud pisiprobleeme ja võetud arvesse kasutajate kommentaare ja tagasisidet," ütles SK teenuste arendusjuht Tarvi Martens. "Inimeste huvi digiallkirja vastu on olnud meeldivalt suur ja juba täna on selle oma asjaajamises kasutusele võtnud mitmed organisatsioonid. Me jätkame DigiDoc-süsteemi arendamist ja parandame ka kasutajate ja arendajate võimalusi süsteemi arengus omapoolse suhtluse ja tagasisidega osaleda."

Kogu tarkvara, info, teegid ja dokumentatsioon on saadaval ID-kaardi infosaidis www.id.ee.AS Sertifitseerimiskeskus (SK) asutati 2001. aasta märtsis Hansapanga, Ühispanga, Eesti Telefoni ja EMT poolt. Firma missioon on turvalist ja usaldusväärset elektroonilist äritegevust, asjaajamist ning suhtlemist võimaldava keskkonna loomine ja arendamine Eestis. Selle eesmärgi täitmiseks pakub SK usaldusväärset sertifitseerimis- ja ajatempliteenust ning arendab ja levitab ID-kaardi kasutamiseks vajalikku tehnoloogiat ja infot.

Lisainfo:
Jaanus Kase
AS Sertifitseerimiskeskus, kommunikatsioonijuht
Tel. (0) 610 1880
E-post: jaanus.kase@sk.ee