SK

Prindi

2013

Liitsime oma teenusega uue partneri ja riigi ning alates 2013. aastast väljastame koostöös Gemaltoga sertifikaate ka Taani riigi tahhograafi kaartidele. Eestis, Lätis ja Leedus väljastame tahhograafi sertifikaate koostöös Trüb Balticuga.
Kehtivuskinnituse teenuse päringute koguarv aastas ületas esmakordselt 100 miljonit – sellele aitasid oluliselt kaasa Leedus vahendatud päringud. Aasta lõpuks oli antud üle 130 miljoni digitaalallkirja. Reaalajas digiallkirjade ja autentimiste statistikat näed siit.
ID-kaarte väljastati aastas üle 300 000 ja uuendati veidi üle 40 000. Aasta lõpuks oli Eestis Mobiil-ID kasutajaid 40 000. Statistika põhjal kasutas Eestis reaalselt elektroonilist identiteeti aasta lõpuks 616 130 isikut, aktiivseid kasutajaid oli 409 056.
Suurt rõhku panime ka sisemiste teenuste ja programmide arendamisele, et tagada DigiDoc tarkvara kasutajatele ja e-teenuste pakkujatele sujuv, tõrgeteta teenus. Uuendasime lõppkasutajale mõeldud ID-kaardi tarkvara, alustasime klientide üleviimist uuele Mobiil-ID teenusplatvormile, sulgesime testkeskkonna openxades.org ja suunasime arendajatele mõeldud teenused id.ee veebi.
SK-st sai CA/B Forumi liige. Tegu on vabatahtliku organisatsiooniga, mis ühendab maailma juhtivaid sertifitseerimisteenuste osutajaid ja veebilehitsejate tootjaid.
12. septembril sõlmisid AS Sertifitseerimiskeskus ja Riigi Infosüsteemi Amet vastavalt riigihanke tulemusele 4aastase lepingu ID-kaardi arenduste ja hoolduse ning integraatorite toe teostamiseks. Hanke raames pakub SK ka kliendituge, mille leping hakkas kehtima juba 1. augustil. Pakkusime kliendituge oktoobris toimunud kohalike omavalitsuste valimiste raames nii elektroonilise hääletamise kui ka valimiste üldistes küsimustes.
Avalöögi sai projekt NutiKaitse 2017, mille eesmärk on teadvustada nutiseadmete turvalist kasutamist, töötada välja Mobiil-ID edasiarendus ja alternatiivid elektroonilisele isikutuvastusele ning tõsta Mobiil-ID kasutajate arvu 2017. aasta lõpuks 300 000-ni.
Novembrikuus toimus Kumu auditooriumis SK Aastakonverents 2013 teemal Turvalisus ja eID võimalused tulevikus
Eesti eID eduloo levitamiseks loodi digitaalallkirja video, SK lahenduste tutvustamiseks Mobiil-ID ja SK kliendilugude videod. 
SK sai eksporditoetuse EASi koordineeritavas Norra-Eesti programmis Green IT, mille eesmärk on suurendada Eestis keskkonnasõbralikku ettevõtlust, mis on suunatud IKT võimaluste ärakasutamisele innovaatiliste lahenduste leidmisel, ja suurendada nutikate IKT lahenduste abil ettevõtete poolt pakutavate keskkonnasõbralike uute või uuendatud teenuste või toodete mahtu.