SK

Prindi

2005

Aasta alguses toimus Tallinnas rahvaküsitlus, kus esmakordselt maailmas oli linnakodanikel võimalus anda hääl ka elektrooniliselt. Seda võimaldas kolm aastat tagasi kasutusele võetud ID-kaart, mille kasutajate hulk ületas 2005. a suvel 800 000 piiri. Arvestades, et kehtivaid isikutunnistusi oli tol hetkel 751 616, oli Eestis isikutunnistus ligi 56% elanikkonnast.
ID-kaardi võidukäik jätkus - Apollo Raamatud võttis esimesena Eestis ID-kaardi oma kliendikaardiks ning Eesti tolle aja suurim arvutitootja ML Arvutid lisas oma arvutitele isikutunnistuse elektrooniliseks kasutamiseks, sh digitaalallkirja rakendamiseks vajalikku tarkvara.
Tunnustamaks Sertifitseerimiskeskuse panust Tallinna ja Tartu ühistranspordis kasutatava ID-pileti süsteemi väljatöötamise eest, pälvis SK Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liidult aasta auhinna „Aasta Tegu 2004“.
Eduka juurutuse järel käivitus Eestis üle-euroopalise digitaalse sõidumeeriku (digitahhograaf) projekt, mille eesmärk on tagada autovedudega tegelevate mootorsõidukijuhtide tervise kaitse ja soodustada töötingimuste ja liiklusohutuse paranemist. Digitaalne sõidumeerik võimaldas esmakordselt teabe elektroonilist salvestamist autojuhi tegevuste ja sõidukite kasutamise kohta.
Oktoobris toimunud kohalike omavalitsuse valimiste eelhääletuse käigus said kodanikud anda hääle ka elektrooniliselt, tuvastades oma isiku ja andes digiallkirja oma ID-kaardi abil. Maailmas esmakordne ettevõtmine õnnestus hästi: digitaalselt hääletas 9317 inimest.
2005. aasta kokkuvõttes on Tallinnas, Tartus ja Harjumaal ühistranspordi kasutajad ostnud ligi 1 miljon ID-piletit.