SK

Prindi

2002

Aasta alguses jõudsid kaua oodatud ID-kaardid esimeste Eesti kodanikeni. Vähem kui kolm kuud hiljem antakse 10 000. taotlejale üle uus digitaalne isikutunnistus. ID-kaardi võidukäik Eestis on alanud.
Märtsis sai SK uueks juhatajaks Siseministeeriumi senine IT-juht Ain Järv, kes juhtis SK-d 6 aastat.
Oktoobri algusest alates said kõik ID-kaardi omanikud tasuta kasutada digitaalallkirjastamise lahenduse DigiDoc klientprogrammi, mille abil saab anda Eestis seaduslikult kehtivat digitaalallkirja. DigiDoci lahenduse arendamist rahastasid võrdselt Eesti Telefon, Eesti Ühispank, EMT ja Hansapank. Neli päeva hiljem allkirjastasid Tallinna ja Tartu linnapead kahe linna vahelise infotehnoloogiaalase koostöölepingu. See oli esimene digitaalselt allkirjastatud dokument Eestis.
Aasta lõpus anti kätte 100 000. ID-kaart. Vähem kui 11 kuuga väljastasime 100 000 ID-kaarti, mis tähendab, et iga päev väljastati keskmiselt 320 kaarti.