SK

Prindi

Eltel Networksi kogemus

Eltel Networks tegeleb telekommunikatsiooni‐ ja elektrivõrkude
hooldamise ning ehitamisega. Digiallkirja kasutatakse töö käigus vajalike materjalide tellimisel (kui tarnija on Eesti ettevõte) ja tellijatega suhtlemisel - hinnapakkumised, lepingud, üleandmisaktid. Tarnijatega suhtlemisel suunab Eltel kliente digiallkirja kasutamisele soovitamise
teel. Uuringu raamides peetakse klientide all silmas partnereid,
tarnijad ja allhankijad, samuti kliente ehk tellijaid.

Kliendi hinnapäringule vastab Eltel (digi)allkirjastatud hinnapakkumisega. Edu korral (digi)allkirjastatakse leping. Materjalide tellimisel (digi)allkirjastatakse vajadusel tarneleping. Objekti valmides annab Eltel üle nõutud dokumentatsiooni, kinnitades andmete õigsust (digi)allkirjaga. Suuremate objektide puhul akteerib Eltel etappide lõpetamised, mis samuti sisaldavad osapoolte (digi)allkirju.

Dokumentide  omakäeliseks  allkirjastamiseks  kasutab  Eltel  enamasti  kahte  varianti:   

  • Klient või koostööpartner külastab Elteli kontorit
  • Elteli meeskonna spetsialistid külastavad teise osapoole kontorit või objekti
     
 
Ligikaudne ajakulu ühe dokumendi omakäeliseks allkirjastamiseks 30 min
Keskmise dokumendi lehekülgede arv 15 lk
Dokumentide eksemplaride arv 2 tk
Omakäeliselt allkirjastatavate dokumentide arv kuus 280tk
Mitu protsenti lepingutest saadate postiga? 10%

Digiallkirja kasutuselevõtt:
Elteli   dokumendihaldussüsteemis   on   esimesed  registreeritud   digiallkirjastatud dokumendid 2007. aastast. Digiallkirja kasutusele võtmise eesmärk oli säästa aega ja kiirendada asjaajamist – vältida allkirja pärast ringi sõitmist või postiteenusega edasi-tagasi saatmist. Eltel on huvitatud digiallkirjastamise laiemast kasutamisest, et suurendada efektiivsust. Praegu on ajamahukaim dokumendi menetlemine, kui seda vahendatakse posti teel või oodatakse lepingupooli kohapeale allkirja andma.

 

Tasuvuskalkulaatori põhjal oleks

kokkuhoid järgmine: