Prindi

Loome loodussõbraliku digitaalse maailma

Sertifitseerimiskeskuses lähtume oma toodete arendamisel rohelisest mõtteviisist. Pakume klientidele võimalust saada osa mugavast ja otstarbekast paberivabast maailmast, kus valdav osa asjaajamisest on võimalik teha arvuti vahendusel. Eesti juhtiva sertifitseerimistoodete ja -teenuste pakkujana anname välja autentimis- ja digiallkirjasertifikaate ID-kaardile ning väljastame isiku- ja seadmesertifikaate ka organisatsioonidele.

Isegi väikese ökoloogilise jalajäljega saab ükskõik milline ettevõte, organisatsioon või eraisik looduskeskkonna hüvanguks palju ette võtta. Alustades väikeste sammudega nagu elektroonilise identiteedi (ID-kaart, Mobiil-ID, digitempel) kasutuselevõtt, väldid tarbetut füüsilist liiklemist, hoiad kokku nii raha, ruumi kui ka aega.

Teistele eeskujuks olles me:

  • loome ja kooskõlastame sisemisi dokumente digitaalselt;
  • ei sõlmi lepinguid paberil. Teeme seda ainult teise poole tungival nõudmisel;
  • saadame oma klientidele arveid digitaalselt;
  • tagame kõikidele töötajatele võimaluse kasutada elektroonilist identiteeti;
  • digitaliseerime meile saadetud paberdokumendid.

Roheline eluviis eeldab muudatusi ka mõtteviisis. Seda on lihtne soovitada, kuid keerukas ellu viia. Elukeskkonna säilitamiseks on see meie arvates ainuke võimalus. Digitaalse allkirjastamise teenuste arendamise ja paberivaba asjaajamise teadvustamisega anname oma panuse loodussõbraliku maailma loomisesse.

Ökoloogiline jalanumber väiksemaks

Ökoloogiline jalajälg on rahvusvaheline joonlaud, millega mõõdetakse inimtegevuseks vajaliku loodusressursi kasutamist. Jalajälje indeks näitab, kui palju viljakat maad ning vett on hõivatud tarbitavate materjalide tootmiseks, kasutamiseks ja absorbeerimiseks. Jalajälg suureneb, kui inimesed kasutavad transpordiks lennukit, jätavad kraanivee asjata jooksma või tarbivad peamiselt välismaiseid toiduaineid, mille Eestisse transportimiseks on kulutatud suurel hulgal kütust. Jalajälg väheneb, kui kasutate ühistransporti, sorteerite prügi või eelistate kohalikke toiduaineid.

Eesti on süsinikdioksiidi heitkoguselt elaniku kohta Euroopa Liidus üks juhtivamaid riike. Kuigi selle peamiseks põhjuseks on põlevkivi kasutamine elektrienergia tootmises, saab iga ettevõte ja eraisik anda oma panuse ökoloogilise jalajälje vähendamisse.