SK

Prindi

Autorikaitsepõhimõtted

Veebides sk.ee, id.ee ja smart-id.com (edaspidi veebides) oleva informatsiooni on avalikustanud SK ja tema koostööpartnerid. Neis veebides olevale informatsioonile kehtivad järgmised autorikaitse- ja kasutusreeglid.

 • Veebides leiduvat infot ei ole lubatud avalikustada, levitada, tsiteerida ega kasutada mistahes muus kanalis ilma SK eelneva nõusolekuta. Avalikustamisel peab säilima viide info algallikale (veebile), soovitavalt URL-i kujul. Avalikustamispiirang ei kehti andmetele, mida ei kaitse autoriõiguse seadus ja mis on loetletud selle seaduse § 5.
 • SK ja tema koostööpartnerid teevad kõik endast oleneva, et tagada veebides avaldatud info õigsus, korrektsus ja ajakohasus.
 • Veebides leidub materjale, mille autor on SK-väline isik. Sel juhul on see isik andnud otsese või kaudse nõusoleku materjali veebis avaldamiseks ja autor on materjali juures üheselt identifitseeritav (nt raporti, infobülletääni vms materjali tiitellehel).
 • SK ega tema koostööpartnerid ei vastuta mingil moel otsese ega kaudse kahju eest, mis tuleneb veebides avaldatud materjalide kasutamisest või kasutamatajätmisest, kui selline vastutus pole ära määratud osapoolte vahelise lepinguga.
 • Veebidest saab alla laadida tarkvara (valmisprogramme, teeke ja komponente), mille kasutamist reguleerivad konkreetse tarkvaraga seotud litsentsileping või kasutustingimused.
 • Veebides on kõigile kasutajatele suhtluseks avatud foorumid, kus esinejad võivad olla selgelt identifitseeritud või anonüümsed. SK ei vastuta mingil moel kasutajate avaldatud arvamuste, faktide ja hinnangute õigsuse ja ajakohasuse eest.
 • SK-l on õigus kasutajat sellest informeerimata kustutada veebidest (foorumitest) kasutajate avaldatud materjalid, mis:
  • on vastuolus seaduse või hea tavaga;
  • sisaldavad pahatahtlikult avaldatud informatsiooni;
  • sisaldavad reklaami;
  • sisaldavad labasusi, roppusi või on muul põhjusel ebasobivad avalikuks esituseks.
 • SK-l on õigus kasutajate avaldatud materjale toimetada keeleliselt ja sisuliselt parema loetavuse ja arusaadavuse huvides.
 • Veebid sisaldavad viiteid teistele infomaterjalidele ja veebidele Eestis ja maailmas. SK ja tema koostööpartnerid ei vastuta selliste väliste infomaterjalide täpsuse, ajakohasuse, sisu ja informatsiooni eest.