Prindi

Ajalugu

SK ajalugu ulatub 2000. aasta detsembrisse, mil jõustus digitaalallkirja seadus. Sellest lähtuvalt kirjutasid 2001. aasta märtsis AS EMT, AS Hansapank, AS Eesti Ühispank ja AS Eesti Telefon alla aktsiaselts Sertifitseerimiskeskuse asutamislepingule. Alates sellest ajast on SK pidevalt arenenud ning kasvanud tänaseks enam kui 50 professionaalse töötajaga riiklikult akrediteeritud sertifitseerimis- ja ajatempliteenuse pakkujaks.

2020

2020. aastal jätkus SK stabiilselt kiire kasv nii geograafilises, meeskondlikus kui ärilises mõttes. Suurendasime oma meeskonda Eestis ja Lätis ning aasta lõpuks töötas SK erinevates esindustes kokku 59 inimest. Viisime ellu mitmeid struktuurimuudatusi, mille ühe tulemusena lõime Baltikumiülese ärisuhete osakonna, mida juhib Sanita Meijere Läti kontorist. SK nõukogu nimetas teiseks juhatuse liikmeks ärijuhi Liisa Lukini.

Aasta alguses möödus kolm aastat esimeste Smart-ID kontode loomisest, mis tingis vajaduse nende sertifikaate uuendada. Seda silmas pidades tutvustasime veebruaris uut innovaatilist võimalust luua Smart-ID konto biomeetria vahendusel. See on Euroopas esimene lahendus, mis meie teada kasutab tehisintellekti põhist isikutuvastust, et väljastada kvalifitseeritud allkirjastamise sertifikaati. See väljastusprotsess vastab identimisskeemi usaldustasemele „kõrge“.

Veebruarist saavad kõik Smart-ID kasutajad DigiDoc4 rakenduses dokumente allkirjastada Smart-ID-ga. Septembris lisandus Smart-ID tugi ka DigiDoc mobiilirakendusse

Põnevamaid Smart-ID integratsioone tegime globaalse allkirjastamise lahendusega Adobe Sign. See annab suurkorporatsioonide Baltikumi filiaalidele täiesti uued võimalused piiriüleseks allkirjastamiseks. 

Eestis andis Riigi Infosüsteemi Amet teada, et Smart-ID on kõige populaarsem autentimisvahend riigi keskses autentimisteenuses TARA, edestades nii Mobiil-IDd kui ID-kaarti.

Suvel ületas Mobiil-ID kasutajate arv Leedus 300 000 piiri. Eestis oli samal ajal Mobiil-ID kasutajaid ca 245 000.

SK loodud lahendused osutusid COVID-19 pandeemia ajal hädavajalikeks abivahenditeks miljonitele inimestele – näiteks kasvas Leedus Mobiil-ID ja Smart-IDga dokumentide allkirjastamine pärast eriolukorra väljakuulutamist kuu ajaga enam kui kaks korda. Maikuuks kasutas 50% Leedu pankade klientidest pangatoimingute tegemiseks Smart-IDd. Pandeemia mõjude leevendamiseks mõeldud lahenduste hulgas tutvustati ärifoorumil Global Business Summit Smart-ID konto loomist biomeetria vahendusel.

Leidmaks innovatiivseid lahendusi pidevalt kasvavate ja muutuvate õngitsusrünnakutega toimetulemiseks alustasime oktoobris koostööd TTÜ Tarkvarateaduse instituudiga. Aasta jagu kestvat projekti aitab rahastada Euroopa Regionaalarengu Fond.

Oktoobris lõpetasime 2004. aastal kasutusele võetud DigiDocService teenuse pakkumise. See on osa SK strateegilisest suunast keskenduda veelgi enam autentimis- ja allkirjastamisvahendite arendamisele.

Pärast seda, kui septembris aegusid viimased SK ID Solutionsi poolt väljastatud TLS sertifikaadid, lõpetasime SK tipmise sertifikaadi “EE Certification Centre Root CA” levitamise Mozilla ja Microsofti root programmide raames. 

Novembris toimuma pidanud traditsioonilise SK Aastakonverentsi asemel jagasime aasta olulisemaid uudiseid video vahendusel SK uudistestuudiost. 

Koostöös Soome edukaima kaardilahendusi pakkuva ettevõttega CardPlus alustasime taas tahhograafide teenuse pakkumist.

Detsembris võeti SK Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi ETSI täisliikmeks. 2020. aastast on SK Leedu pankade assotsiatsiooni ja Läti finantsteenuste assotsiatsiooni liige.

Aasta lõpuks kasutas meie teenuseid Balti riikides 3,8 miljonit inimest ehk iga teine Baltikumi elanik. 

2020. aastal tehti meie teenustes 1,7 miljardit päringut. Smart-ID päringud moodustasid sellest 0,7 miljardit. 

2019

2019. aastat iseloomustab kõige paremini SK ID Solutionsi rahvusvahelistumine, Smart-ID väga kiire ja laiaulatuslik areng ning kõikide SK teenuste kasutajate hulga kasvamine pea 3 miljonini ning tehingute hulk miljardini.

Kogu aasta jooksul pakkus palju kõneainet kiiresti arenev Smart-ID, millel oli aasta lõpuks üle 2,5 miljoni kasutaja, kes tegid sellega kokku igas kuus enam kui 50 miljonit tehingut. See tähendab, et Smart-ID oli vähemalt aastal 2019 kõige populaarsem mobiilne autentimisvahend meie koduturul Baltikumis. Kiire kasvuga kaasnesid ka Smart-ID vastu suunatud ründekatsed. Vastukaaluks parendasime võimalike ründemustrite leidmise võimekust, tihendasime koostööd Balti riikide CERT meeskondadega ja võtsime kasutusele erinevaid uusi turvameetmeid.

Eestis hinnati Smart-ID identimisskeemina usaldustasemele kõrge. Tänu sellele saavad kasutajad nüüd autentida ennast eesti.ee riiklikus portaalis ning ka RIA poolt pakutavates vahenduskeskkondades.

Smart-ID Secure Zone kanti Euroopa Komisjoni poolt avaldatud kvalifitseeritud allkirja andmise vahendite (QSCD) nimekirja.

Kevadel tõime kasutajateni täiesti uue Mobiil-ID kasutamise liidese MID REST-API, mis on eelmisest oluliselt stabiilsem.

Leedus toimus ka viimane suur kasutajate migratsioon, kus viimased Tele2 kliendid, kes veel kasutasid RC lahendust, viidi üle SK platvormile.

Aasta lõpuks saime öelda, et meil on Leedus Mobiil-ID teenuse kliente rohkem kui Eestis.

Juulis seadsime tööle esimese meist sõltumatu Smart-ID tehnoloogial baseeruva teenuse Indias, millega tõestasime, et meie Eestis loodud süsteem töötab hästi ka väljaspool oma sünnikeskkonda.

Aasta jooksul valmistasime koos kahe rahvusvaheliselt tunnustatud partneriga ette ka Smart-ID uut funktsionaalsust – biomeetrilist registreerimist ehk Automated Biometric Identity Verification –, mida hakkasime oma klientidele pakkuma 2020. aasta algusest.

Esimest korda ajaloos jõudis Smart-ID teenus koostöös Leedu Medicinos Bankasega ka nende inimesteni, kes ei ole Balti riikide residendid. Sellega tõestasime, et Smart-ID teenust on võimalik pakkuda mistahes regioonis ja identiteedihalduse keskkonnas. Tänu sellele koostööle hakkasid Smart-ID-d kasutama mitmekümne erineva riigi residendid.

Aasta lõpus sõlmisime kokkuleppe ka Smart-ID platvormi kasutamiseks Islandi usaldusteenustes klientide privaatvõtmete hoidlana.

Fontes tunnustas meid võrdse palga maksjana ning pälvisime Aasta Uuendaja tiitli Ettevõtluse Auhind 2019 konkursil.

Asutasime Lätis SK filiaali, et pakkuda oma teenuste äriklientidele lätikeelset tuge ja teenindust.

2018

2018. aastal kasvas SK teenuste kasutajate hulk kordades ja kiiresti ning sellega kaasnes teenuste müügitulu suurenemine. Ka geograafilise laienemise mõttes oli aasta ettevõtte jaoks edukas.
Esimesel poolaastal alustas SK Leedus jälle Mobiil-ID teenuse pakkumist koos Tele2, Bite ja Teliaga. Aasta lõpuks kasutas Leedus SK pakutavat Mobiil-ID teenust rohkem kui 160 000 inimest.

2018. aastal käivitasime ka uue sertifitseerimisteenuse uutele ID-kaartidele. Uus keskkond ei kuulu SK usaldusahelasse, vaid omab täiesti eraldiseisvat Eesti isikut tõendavate dokumentide tarbeks loodud juursertifikaati.

Uue põlvkonna autentimislahenduse Smart-ID kasutajate hulk suurenes aastaga 2,6 korda jõudes aasta lõpuks pea kahe miljoni kasutajani. Kasutajate hulk kasvas kiiresti: kui aasta alguses oli Smart-ID kasutajaid 650 000, siis kuus kuud hiljem oli neid juba üle miljoni. Sellega kaasnes ka tehtud tehingute hulga kasv, mis oli aasta kokkuvõttes kolm korda suurem kui 2017. aastal. Kiirele kasvule aitasid kaasa uued Smart-ID väljastuspartnerid Luminor ja Siauliu pank, mis muutis Smart-IDga liitumise Leedus senisest veelgi lihtsamaks.
Smart-ID edu tunnustas ka Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit pärjates SK ID Solutionsit
Aasta läbimurdja tiitliga.

Üks väga oluline ja kaua oodatud saavutus oli Smart-ID QSCD ehk kõrgeima võimaliku usaldustasemega elektroonilise allkirjastamise teenuseks saamine aasta viimastel kuudel. QSCD tase annab võimaluse luua Smart-IDga allkirju, mis on tunnustatud kõigis Euroopa Liidu riikides võrdväärselt omakäelise allkirjaga.

Novembris korraldas SK üheksandat korda juba traditsiooniks saanud EID suursündmuse SK Aastakonverentsi, mille peaesineja oli Comodo Cybersecurity teadlane Kenneth Geers. Esimest korda täielikult inglise keeles toimunud konverentsil tutvustas SK rahvusvahelist autentimisvahendite uuringut, mille raames küsitleti 4000 inimest Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes.

Aasta lõpus asutas SK Leedus filiaali, et pakkuda oma teenuste äriklientidele leedukeelset tuge ja teenindust.

2017

Veebruaris tõi SK Baltikumis turule Smart-ID teenuse. Smart-ID on uue põlvkonna elektroonilise identiteedi lahendus nutiseadmetele, mis on loodud rahvusvaheliste turgude jaoks. Smart-ID vastab Euroopa usaldusteenuste regulatsioonile (eIDAS) ning maksedirektiivile (PSD2) ning põhineb turvalistel tehnoloogiatel. Aasta lõpuks oli Smart-IDl Baltikumis juba üle 600 000 kasutaja ja mitukümmend e-teenust, mis võimaldasid toiminguid Smart-IDga. Kõige populaarsemaks osutus Smart-ID Läti, kus puudus mobiilne, mugav ja turvaline autentimisvahend. Smart-ID kiiret kasutuselevõttu toetas fakt, et turvaline lahendus on lõppkasutajale tasuta.  
Mobiil-ID kasutajate arv tõusis Eestis 28% ja jõudis aasta lõpuks 160 000ni. Kasvu soodustas ROCA turvaviga, mis mõjutas lisaks Eesti residentidele ja e-residentidele ka miljoneid kasutajaid üle maailma. Sulgesime oma LDAP teenuse, peatasime sadu tuhandeid ID-kaartide sertifikaate ja väljastasime uusi. See tõestas, kui oluline on kasutajate jaoks mitme digitaalse isikutuvastusvahendi omamine.
Võrreldes 2016. aastaga tõusis Eestis tõusis aktiivsete eID kasutajate arv 16%. Lätis alustasime teenuse pakkumist nullist, mistõttu kasutajate nõnda suur kasv ületas ootusi. Leedus võitis Smart-ID sisuliselt kolme kuuga rohkem kasutajaid, kui Mobiil-ID 10 aasta jooksul. SK teenuste kaudu suutsime autentimisi ja allkirjastamisi pakkuda rohkem kui 1 miljonile unikaalsele isikule.
Aasta keskpaigas alustasime e-Templite rahvusvaheliselt väljastamist ning meie e-Templeid kasutatakse näiteks Leedus, Austrias ja Maltal. Hoo sai sisse ka ajatempliteenuse rahvusvaheline müük ja saime kliente nii Euroopast kui ka näiteks Vietnamist.
Tehinguid, kus SK teenused andsid kehtivuskinnitusi, ajatempleid või vahendasid Mobiil-ID ja Smart-ID autentimist/allkirjastamist, oli aastas üle 400 miljoni.
Septembrist lõpetasime veebiserverite sertifikaatide väljastamise. Põhjuseks olid pidevalt muutuvad nõudmised turu osapooltelt ning vähene klientide hulk koduturul. Seevastu keskendusime oma teiste teenuste rahvusvahelisele müügile, kus suudame rohkem väärtust luua.
Novembris toimus traditsiooniliselt SK Aastakonverents, mille peaesinejaks oli futurist, leiutaja ja tunnustatud häkker Pablos Holman.​

2016

Suurim väljakutse 2016. aastal oli seotud eIDAS regulatsiooniga kehtima hakanud uue õiguskeskkonnaga. Sellest tulenevalt kirjutasime ringi sisuliselt kogu SK avaliku teenusdokumentatsiooni ning loomulikult suure hulga sisemisi reegleid. Olime esimesed Euroopas, kes hakkasid 1.07.2016 osutama uuele regulatsioonile vastavat kvalifitseeritud e-Templi teenust ning üks esimesi kvalifitseeritud ajatempliteenuse osutajaid. Aasta lõpuks tagasime oma teenuste toimimise uute reeglite alusel.
Teine oluline ja läbi aasta kestnud tegevus oli seotud uue mobiilseid platvorme toetava autentimise ja allkirjastamise teenuse Smart-ID väljatöötamise ja lansseerimisega. SK pole sel tasemel uut teenust turule toonud viimased 10 aastat ehk peale Mobiil-ID sündi 2007. aastal. Projekti tegevused lõpetati 2016. aasta lõpus, kuid teenuse ametlik turuletoomine jäi 2017. aasta algusesse. Tegemist on tehniliselt innovaatilise ja rahvusvahelisele turule pakutava teenusega, millelt ootame järgnevatel aastatel suurt panust turuosa kasvatamisel välisturgudel.
2016. aastal lõpetasime järgmised tegevused:

  • ID-tarkvara arendus, kuid hetkel jätkame kasutajatoe pakkumist koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga;
  • tahhograafi sertifikaatide väljastamine Balti riikides;
  • Mobiil-ID sertifikaatide pakkumine Leedus.

Mobiil-ID väljastus Eestis kasvas aastas üle 50%. Aasta algusest võtsime enda kanda riigilõivu tasumise Mobiil-ID väljastamisel ning vähendasime oluliselt Mobiil-ID kasutuselevõtu kulusid lõpptarbijale. See kasvatas uute liitumiste arvu märkimisväärselt.
Klienditugi tuli edukalt toime oma kõigi aegade töömahukaima aastaga - lahendati ligi 100 000 pöördumist. Mahtude tõusu tingis peamiselt kasutajate arvu kasv ja kaarditehnoloogia järjest kehvem toetus veebilehitsejates.
Aasta lõpus vahetasime ettevõtte nime, toetamaks meie äri rahvusvahelisi ambitsioone. Uus nimi SK ID Solutions säilitab läbi lühendi "SK" seose ajalooga, kuid annab "ID Solutions" täiendi abil täpsema konteksti meie teenuste sisule.
Novembrikuus toimus SK Aastakonverents 2016, kus esitlesime esmakordselt SK uut eID lahendust Smart-IDd ja rääkisime selle tehnoloogiast. Konverentsi peaesinejaks oli tunnustatud küberturvalisuse ekspert Peter Zinn. Tegime juttu sellest, mis Euroopas peale eIDASe jõustumist usaldusteenustega toimub, andsime ülevaate e-identiteedist lähiturgudel, aga ka ID-tarkvara tulevikuplaanidest, eSIMi arendustest ja uuest DigiDoc portaalist.

2015

Alustasime Iirimaa tahhograafi sertifitseerimisteenuse pakkumist.
Lõpetasime kaks sihtfinantseeringuga projekti: FutureID ja STORK 2.0. Lisaks viisime AS Cyberneticaga EASi toel ellu Ex-MID projekti, mille tulemusena oleme võimelised pakkuma Mobiil-ID teenust oluliselt laiemale turule kui ainult Eesti ja Leedu.
Mobiil-ID kasutajate hulk kasvas aastaga 40% tervenisti ca 75 000 kasutajani. Seda tänu NutiKaitse 2017 projektile, aga ka uuendustele teenuses endas. Kõik Eesti operaatorite poolt väljastatavad MIDd kehtivad nüüd 5 aastat. Samuti kasutavad kõik operaatorid ühtset rakendust ning teenuskeskkonda. Mobiil-ID tehingute arv kasvas seejuures isegi pisut rohkem, aastaga 42%, mis tähendab uute ja aktiivsete klientide lisandumist.
Aastavahetusega lõpetasime oma põhilistes infosüsteemides SHA-1 ja RSA 1024 algoritmide kasutamise ning väljastasime teenussertifikaadid tugevama krüptograafiaga.
Teenuse käideldavuse osas täitsime oma lubadusi ning saime klientidelt head tagasisidet meie teenustele. 2015. aastal oli ka paar intsidenti, mis tõid välja nõrgad kohad andmekvaliteedi kontrolli osas.
Klienditoele oli 2015. aasta kõigi aegade töömahukaim (üle 80 000 pöördumise), kuna mitmed tarkvarauuendused nõudsid kas kasutajalt või teenusepakkujalt lisategevusi. Meie tublid spetsialistid said juhendamisega hästi hakkama.
Novembrikuus toimus traditsiooniliselt SK Aastakonverents 2015. Konverentsi peaesinejateks olid Gemalto tehnoloogianõunik Joseph Leibenguth, kes kõneles füüsilise ja digitaalse identiteedi teemal, ja tunnustatud tehnoloogiavisionäär Richard van Hooijdonk, kes rääkis trendidest aastaks 2030 ja sellest, missugune saab olema tulevikuettevõte. Teemadeks olid ka eIDAS ja rahvusvaheline koosvõime, uus Mobiil-ID ja selle võimalused, arendustegevuse turvalisus ja krüptograafia ning krüptoraha maailm. 
E-residentsus oli jätkuvalt populaarne: aasta lõpuks oli väljastatud juba üle 7000 e-residendi kaardi. Alates maikuust sai võimalikuks e-residentsuse taotluse esitamine elektroonsel kujul, kaardi kättesaamiseks oli nüüdsest vajalik vaid üks näost näkku kohtumine.

2014

2014. aastal käivitasime kaks uut teenust: OTA platvormi Mobiil-ID teenuse raames ja ajatempliteenuse. OTA (Over The Air) on sõnumiedastussüsteemi platvorm, mis saadab turvaliselt Mobiil-ID sõnumeid mobiiltelefonis asuvale SIM-kaardile. 2014. aastal alustasime Eesti mobiilioperaatorite teenuse üleviimist ühisele platvormile, et luua kõigi jaoks stabiilsem ja efektiivsem lahendus. Uue ajatempliteenusega lõime aga võimaluse toetada rohkemaid digiallkirja formaate kui seni, sh anda rahvusvaheliselt aktsepteeritud allkirju.
Meie ärimahud Eestis kasvasid jõudsalt – kehtivuskinnituse teenuse päringuid vahendasime kolmandiku võrra rohkem kui aasta varem. Aasta jooksul kasutas SK sertifikaate esmakordselt üle poole miljoni (516 571) inimese kas allkirjastamiseks või autentimiseks veebiteenustes.
Isikutunnistusi ja elamislube anti välja rohkem kui 2013. aastal ehk peaaegu 330 000, mis teeb sellest rekordaasta. Detsembris alustasime sertifikaatide väljastamist uuele dokumendile – e-residendi kaardile. E-residentsust saavad taotleda välismaalased, kes soovivad kasutada Eesti riigi ja erasektori e-teenuseid ning ajada oma asju digitaalselt.
Maikuus pakkusime kliendituge Euroopa Parlamendi valimiste raames. 
Jätkasime NutiKaitse 2017 projektiga, mille üks eesmärk on Mobiil-ID kasutajate arvu kasv. 2014. aastal lisandus ligi 15 000 uut kasutajat.
Novembrikuus toimus SK Aastakonverents 2014, millega tähistasime viiendat juubelit oma konverentside sarjas. Märksõnadeks olid: Mobiil-ID, NFC-lahendused, digiallkirja määrus eIDAS, e-residentsus jne. Päeva naelaks oli turvaguru Mikko Hyppönen, kes kõneles kübermaailma ohtudest.
SK asus Eesti-Norra ühisprogrammi Norway Grantsi rahastuse toel arendama terviklikku ja innovaatilist Mobiil-ID ekspordilahendust.
Koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga lõime tehnilise valmisoleku võtta kasutusele uued allkirjastamise formaadid ning tegime integratsiooni Läti ja Leedu ID-kaartide jaoks, mis võimaldas aasta lõpuks anda esimesed ülepiirilised allkirjad.

2013

Liitsime oma teenusega uue partneri ja riigi ning alates 2013. aastast väljastame koostöös Gemaltoga sertifikaate ka Taani riigi tahhograafi kaartidele. Eestis, Lätis ja Leedus väljastame tahhograafi sertifikaate koostöös Trüb Balticuga.
Kehtivuskinnituse teenuse päringute koguarv aastas ületas esmakordselt 100 miljonit – sellele aitasid oluliselt kaasa Leedus vahendatud päringud. Aasta lõpuks oli antud üle 130 miljoni digitaalallkirja. Reaalajas digiallkirjade ja autentimiste statistikat näed siit.
ID-kaarte väljastati aastas üle 300 000 ja uuendati veidi üle 40 000. Aasta lõpuks oli Eestis Mobiil-ID kasutajaid 40 000. Statistika põhjal kasutas Eestis reaalselt elektroonilist identiteeti aasta lõpuks 616 130 isikut, aktiivseid kasutajaid oli 409 056.
Suurt rõhku panime ka sisemiste teenuste ja programmide arendamisele, et tagada DigiDoc tarkvara kasutajatele ja e-teenuste pakkujatele sujuv, tõrgeteta teenus. Uuendasime lõppkasutajale mõeldud ID-kaardi tarkvara, alustasime klientide üleviimist uuele Mobiil-ID teenusplatvormile, sulgesime testkeskkonna openxades.org ja suunasime arendajatele mõeldud teenused id.ee veebi.
SK-st sai CA/B Forumi liige. Tegu on vabatahtliku organisatsiooniga, mis ühendab maailma juhtivaid sertifitseerimisteenuste osutajaid ja veebilehitsejate tootjaid.
12. septembril sõlmisid AS Sertifitseerimiskeskus ja Riigi Infosüsteemi Amet vastavalt riigihanke tulemusele 4aastase lepingu ID-kaardi arenduste ja hoolduse ning integraatorite toe teostamiseks. Hanke raames pakub SK ka kliendituge, mille leping hakkas kehtima juba 1. augustil. Pakkusime kliendituge oktoobris toimunud kohalike omavalitsuste valimiste raames nii elektroonilise hääletamise kui ka valimiste üldistes küsimustes.
Avalöögi sai projekt NutiKaitse 2017, mille eesmärk on teadvustada nutiseadmete turvalist kasutamist, töötada välja Mobiil-ID edasiarendus ja alternatiivid elektroonilisele isikutuvastusele ning tõsta Mobiil-ID kasutajate arvu 2017. aasta lõpuks 300 000-ni.
Novembrikuus toimus Kumu auditooriumis SK Aastakonverents 2013 teemal Turvalisus ja eID võimalused tulevikus
Eesti eID eduloo levitamiseks loodi digitaalallkirja video, SK lahenduste tutvustamiseks Mobiil-ID ja SK kliendilugude videod. 
SK sai eksporditoetuse EASi koordineeritavas Norra-Eesti programmis Green IT, mille eesmärk on suurendada Eestis keskkonnasõbralikku ettevõtlust, mis on suunatud IKT võimaluste ärakasutamisele innovaatiliste lahenduste leidmisel, ja suurendada nutikate IKT lahenduste abil ettevõtete poolt pakutavate keskkonnasõbralike uute või uuendatud teenuste või toodete mahtu.

2012

2012. a laiendas SK oluliselt oma tegevust Leedus, mis tähendas püsiva esindaja värbamist ja kohalike tugevate elektroonilise ID pakkujate vahendamist. Seeläbi suutsime oma klientidele ühe lahenduse kaudu pakkuda kõiki Leedus kasutuselolevaid autentimis- ja allkirjastamislahendusi.
Jätkus aktiivne ID-kaartide vahetamine ning pidevalt kasvas elektroonilise ID kasutjate hulk. 2012. a lõpuks oli eID kasutajaid 547 715. Aasta lõpus kasvas ka Mobiil-ID väljastuste hulk – tänu EMT kampaaniale ning tasuta liitumisvõimalusele sai Mobiil-ID kuus ligi 3000 uut kasutajat. Aasta lõpu seisuga oli aktiivseid Mobiil-ID kasutajaid juba ca 35 000.
Riigiga koostöös arendatud baastarkvara jõudis esmakordselt nii AppStore'i kui ka Microsofti automaatsetesse uuendustesse. Parendasime DigiDoci tarkvara ja dokumentatsiooni ning uuendasime lõppkasutajatele ja arendajatele mõeldud veebi www.id.ee. Tänu töökorralduse muutmisele suutsime oma teenust stabiliseerida ja reageerimisvõimekust tõsta.
Novembrikuus toimus Kochi Aitades SK Aastakonverents "eID arengud ja turvalisus".
Aasta lõpus tõime Trüb Baltic AS ja AS SEB Pangaga välja Eestis ja lähiturgudel uudse lahenduse – SEB töötõendi. Töötõendga saab avada uksi, logida sisse tööjaamadesse ning anda juriidiliselt korrektset digitaalallkirja. Loodame, et antud lahendus leiab rakendust ka teistes organisatsioonides.
Rahvusvahelises koostöös alustas SK tegevusi STORK 2.0 ja Future ID projektides.
2012. aasta detsembrikuus anti sajas miljones digitaalallkiri, mida tähistati veebikampaaniaga.

2011

Andsime välja 68 301 699 kehtivuskinnitust, mis on eelmise aastaga võrreldes kolmandiku võrra rohkem. Vahendasime 26 miljoni digitaalallkirja loomist.
Aasta alguses tõime koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga välja riiklikult väljastatava Mobiil-ID. Riigikogu valimistel kasutati esmakordselt elektroonilisel hääletamisel valija isiku tuvastamiseks Mobiil-ID-d. Sellega kadus Eesti turult tol hetkel sisuliselt eraõiguslikult väljastatava digitaalallkirja sertifikaadi teenus.
Võtsime kasutusele ka uued sertifitseerimise võtmed ning uue sertifitseerimise infosüsteemi. Alates 11. juulist väljastame kõikidele Eesti riiklikele isikutunnistustele sertifikaate ESTEID-SK 2011 sertifitseerimisahelast.
Meie peamine fookus kogu aasta vältel oli riigile ID-kaardi baastarkvara arendamine: jaanuaris plaanitud tarkvaraversioon Windowsi platvormile koos uue ID-kaardi toega, veebruaris lisaversioon ning plaaniline versiooniuuendus kevadel ja sügisel.
Novembris toimus Kõltsu mõisas SK Aastakonverents "Ärikasu digitaalsest asjaajamisest".
Eriti edukaks saab pidada 2011. aastat tahhograafide osas – alustasime allhanke pakkumist Soomele ja pilootprojektiga Venemaal. Väljastasime 42 594 tahhograafi kaartide sertifikaati – see on pea neljakordne tõus võrreldes varasema aastaga. Aasta jooksul lisandus 73 975 ID-kaardi elektroonilist kasutajat. 2011. aasta lõpuks oli ID-kaardi elektroonilisi võimalusi kasutanud 483 409 inimest.

2010

Aasta alguseks ületas ID-kaardi elektrooniliste kasutajate arv 300 000. ID-kaardi elektroonilisi kasutajaid oli jaanuaris ligi 28 %. Kehtiv ID-kaart oli 1 087 256 inimesel.
Märtsis lisati SK juursertifikaat ka Mozilla Firefox veebilehitsejasse. Kasutajad said selle automaatselt koos Firefox’i versiooniga 3.6.2.
Juunis omistas Krediidiinfo Sertifitseerimiskeskusele kõrgeima ehk AAA krediidireitingu, mida antakse vaid suurepäraste finantsnäitajatega ettevõtetele. Juuli lõpus sõlmiti Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusega leping, mille kohaselt jätkab ID-kaardi tarkvara arendamist SK. Tarkavara loodi Windowsi ja Maci erinevatele versioonidele ning Linuxi kolmele enamlevinud distributsioonile.
Septembri alguses toimus Tallinna Õpetajate Majas Sertifitseerimiskeskuse Aastakonverents.
Oktoobris võeti kasutusele digitaalne isikutunnistus, mis on mõeldud kasutamiseks ainult elektroonilises keskkonnas ning selle saab kätte juba taotluse esitamise päeval. Nädal hiljem andis SK Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusele üle ID-kaardi baastarkvara Linuxile ja Macile. Tarkvara valmis Maci kahele viimasele versioonile ning kolmele Eestis enamlevinud Linuxile (Ubuntu, Open Suse, Fedora).

2009

SK juursertifikaat lisati ka Apple’i veebilehitsejasse Safari. Apple’i brauseri kasutajad saavad sertifikaadi automaatselt koos Apple’i turvauuendusega.
Suve lõpus kolisime uutesse ruumidesse Pärnu mnt 141 asuvas ärimajas Delta Plaza.
Oktoobris müüs SK ID-pileti keskkonda opereeriva tütarettevõtte Ühendatud Piletid aktsiaseltsile PoohTech.
Novembrist hakkas mobiilioperaator Elisa oma klientidele pakkuma Mobiil-ID teenust. Tema eeskujule järgnes detsembris Tele2. Seega oli nüüdsest võimalik Mobiil-ID teenust kasutada kõigi suuremate mobiilioperaatorite klientidel.

2008

Kuus aastat SK-d juhtinud Ain Järve asus tööle Sihtasutuse Vaata Maailma juhatajana. Sertifitseerimiskeskuse uueks juhiks sai Kalev Pihl.
Sel aastal laienes oluliselt ID-pileti kasutusala. SK ja Tallinna linnavalitsuse vahel viieks aastaks sõlmitud lepingu kohaselt laienes ID-pilet kuue kuu jooksul enamikule linna poolt müüdavatele piletitele (sh loomaaed, ujulad, muuseumid). Lisaks avanesid 2009. aasta lõpuks uue piletisüsteemi võimalused ka Tallinna väliskülalistele.
Detsembris hakkas SK kinnitama ka välismaiste sertifikaatide kehtivust. Laiendatud kehtivuskinnituse teenuse raames hakkas SK kehtivusinfot väljastama lisaks Eesti ID-kaardile ka Soome, Belgia ja Portugali ID-kaartide sertifikaatide kohta.

2007

Aasta alguses sai ID-kaardi paigaldustarkvara uue kasutajasõbraliku välimuse ning on sellest ajast alates vabalt kättesaadav eesti, vene ja inglise keeles aadressil https://installer.id.ee/
Kevadel asutasid Baltimaade suurimad pangad, sideoperaatorid ja sertifitseerimisteenuste pakkujad Baltic WPKI Forumi, mille eesmärk on ühtlustada elektroonilise identiteedi standardeid Baltimaades.
Aprill tõi endaga kaasa mitmed tehnoloogilised uuendused: Arvutikaitse 2009 raames jõudsid müüki sisemised ID-kaardi lugejad sülearvutitele; ID-kaardi tarkvara uus versioon hakkas toetama Firefoxi.
Suve alguses valis Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) algatuse Arvutikaitse 2009 “Aasta tegu 2006” tiitli saajaks. Uus innovaatiline teenus Mobiil-ID pälvis tiitli “Aasta idee 2006”.
Samal ajal tõi EMT koos SK-ga turule Mobiil-ID teenuse, mis on sisuliselt ID-kaardi edasiarendus mobiiltelefonis. Esimese kuu lõpuks kasutas Mobiil-ID-d juba 600 inimest.
Aasta lõpus anti Eesti e-hääletuse tehnilise lahenduse loojale Tarvi Martensile Rahvusvahelise Noortekoja (Junior Chamber International) maailmakongressil Rahvusvahelise Noortekoja väljapaistva noore inimese auhind. Enne teda oli sellise auhinna saanud ainult üks eestlane.

2006

Sel aastal sõlmisid Hansapank, SEB Eesti Ühispank, Elion ja EMT ning riigi esindajana Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Arvutikaitse 2009 lepingu, mille eesmärk oli kujundada Eestist aastaks 2009 maailma turvalisima infoühiskonnaga riik.
ID-pileti võidukäik jätkus – elektrirongides saab 30-päeva kaarte osta ka elektroonilise ID-pileti kujul.
Vaata Maailma SA ja maailma suurimate kiipkaarditehnoloogia tootjate hulka kuuluv Omnikey sõlmisid raamlepingu senisest kaks kuni kolm korda soodsama hinnaga ID-kaardi lugejate tarnimiseks Eestisse. Leping võimaldas aastatel 2007-2009 tarnida Eestisse kokku kuni 600 000 lugejat.
Koos kooliaasta algusega said Tartu Ülikooli tudengid esimestena Eestis kasutada uusi ID-piletite tüüpe, et tasuda sularahavabalt väljastusteenuste - printimise, skaneerimise ja paljundamise - eest. 
Septembris allkirjastati leping SK ja Leedu suurima mobiilsideoperaatori Omniteli vahel, mille alusel hakkab SK pakkuma Omniteli klientidele digitaalseid sertifikaate. Tänu sellele on Leedus võimalik mobiiltelefoni abil digitaalallkirja andmine ja sisselogimine e-teenustesse, näiteks internetipanka.
Aasta lõpuks ületas väljastatud ID-kaartide arv miljoni piiri.

2005

Aasta alguses toimus Tallinnas rahvaküsitlus, kus esmakordselt maailmas oli linnakodanikel võimalus anda hääl ka elektrooniliselt. Seda võimaldas kolm aastat tagasi kasutusele võetud ID-kaart, mille kasutajate hulk ületas 2005. a suvel 800 000 piiri. Arvestades, et kehtivaid isikutunnistusi oli tol hetkel 751 616, oli Eestis isikutunnistus ligi 56% elanikkonnast.
ID-kaardi võidukäik jätkus - Apollo Raamatud võttis esimesena Eestis ID-kaardi oma kliendikaardiks ning Eesti tolle aja suurim arvutitootja ML Arvutid lisas oma arvutitele isikutunnistuse elektrooniliseks kasutamiseks, sh digitaalallkirja rakendamiseks vajalikku tarkvara.
Tunnustamaks Sertifitseerimiskeskuse panust Tallinna ja Tartu ühistranspordis kasutatava ID-pileti süsteemi väljatöötamise eest, pälvis SK Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liidult aasta auhinna „Aasta Tegu 2004“.
Eduka juurutuse järel käivitus Eestis üle-euroopalise digitaalse sõidumeeriku (digitahhograaf) projekt, mille eesmärk on tagada autovedudega tegelevate mootorsõidukijuhtide tervise kaitse ja soodustada töötingimuste ja liiklusohutuse paranemist. Digitaalne sõidumeerik võimaldas esmakordselt teabe elektroonilist salvestamist autojuhi tegevuste ja sõidukite kasutamise kohta.
Oktoobris toimunud kohalike omavalitsuse valimiste eelhääletuse käigus said kodanikud anda hääle ka elektrooniliselt, tuvastades oma isiku ja andes digiallkirja oma ID-kaardi abil. Maailmas esmakordne ettevõtmine õnnestus hästi: digitaalselt hääletas 9317 inimest.
2005. aasta kokkuvõttes on Tallinnas, Tartus ja Harjumaal ühistranspordi kasutajad ostnud ligi 1 miljon ID-piletit.

2004

Märtsis käivitus Tallinnas ID-pileti süsteem. Uut elektroonilist sõiduõigust hakkas lühikese ajaga kasutama mitukümmend tuhat ühistranspordis sõitjat. Täna kasutab ID-piletit erineva kestvusega sõiduõiguse ostmiseks enam kui 100 000 inimest. Teenuse müügivõrk on tõenäoliselt üks parimaid maailmas: ID-piletit saab osta internetist, tava- ja mobiiltelefoniga, spetsiaalsest piletiautomaadist ning ka klienditeenindaja käest.
Sarnaselt Tallinnaga käivitus ka Tartus ID-pileti süsteem: elektroonilisi ühistranspordipileteid saab osta ööpäevaringselt ning sõiduõiguse tõendamiseks piisab vaid piletiomaniku ID-kaardist.

2003

Aasta esimesel kuul avasime koos Eesti Telefoniga DigiDoc-portaali sõnumivärava, kus saab digitaalselt allkirjastada fakse ja kõnet.
Maikuus kirjutasime Soome rahvastikuregistrikeskusega alla koostööleppele, mille kohaselt hakkasid Soome ja Eesti ühtlustama riikidesisest ja riikidevahelist digitaalallkirjade ja digitaalsete dokumentide vahetust puudutavaid standardeid, tehnoloogiaid ja praktikaid.
Juunis avasime rahvusvahelise digitaalallkirja projekti OpenXAdES veebisaidi aadressil www.openxades.org. Projekti eesmärk on ühtlustada digitaalallkirjade ja digitaalsete dokumentide kasutamise praktikaid eri riikides ning saavutada praktikate ühildumine.
Augustis võitis SK koos partneritega Tallinna linna poolt korraldatud hanke ühistranspordi elektroonilise pileti- ja maksesüsteemi loomiseks ja opereerimiseks. Algasid ettevalmistused maailmas ainulaadse ID-pileti süsteemi käivitamiseks.
Septembris anti Tallinnas, Eesti Ühispanga Kopli kontoris kätte 300 000. ID-kaart.

2002

Aasta alguses jõudsid kaua oodatud ID-kaardid esimeste Eesti kodanikeni. Vähem kui kolm kuud hiljem antakse 10 000. taotlejale üle uus digitaalne isikutunnistus. ID-kaardi võidukäik Eestis on alanud.
Märtsis sai SK uueks juhatajaks Siseministeeriumi senine IT-juht Ain Järv, kes juhtis SK-d 6 aastat.
Oktoobri algusest alates said kõik ID-kaardi omanikud tasuta kasutada digitaalallkirjastamise lahenduse DigiDoc klientprogrammi, mille abil saab anda Eestis seaduslikult kehtivat digitaalallkirja. DigiDoci lahenduse arendamist rahastasid võrdselt Eesti Telefon, Eesti Ühispank, EMT ja Hansapank. Neli päeva hiljem allkirjastasid Tallinna ja Tartu linnapead kahe linna vahelise infotehnoloogiaalase koostöölepingu. See oli esimene digitaalselt allkirjastatud dokument Eestis.
Aasta lõpus anti kätte 100 000. ID-kaart. Vähem kui 11 kuuga väljastasime 100 000 ID-kaarti, mis tähendab, et iga päev väljastati keskmiselt 320 kaarti.

2001

Lähtuvalt 2000. aastal jõustunud digitaalallkirja seadusest kirjutasid 16.02.2001 AS EMT, AS Hansapank, AS Eesti Ühispank ja AS Eesti Telefon alla AS Sertifitseerimiskeskuse (SK) asutamislepingule. SK juhiks sai Kalle Tarien, kelle ülesandeks oli uue firma käivitamine.
Sama aasta kevadel võitis SK Siseministeeriumi riigihanke Eesti ID-kaartidele sertifitseerimisteenuse pakkumiseks.
Septembris kanti SK Sertifitseerimise Riiklikku Registrisse, mis seadustas meie poolt osutatava sertifitseerimisteenuse ja lõi aluse seadusliku digitaalallkirja rakendamiseks Eestis.
Aasta lõpus allkirjastasid siseminister Tarmo Loodus ja SK juhataja Kalle Tarien lepingu, mille kohaselt hakkas SK osutama Siseministeeriumile digitaalallkirja seadusega kooskõlas olevat sertifitseerimisteenust.
Samal ajal algas ID-kaardi projekti juurutamine. ID-kaartide sertifikaatide kõrval sündis tarkvarakomplekt, mille hulka kuuluvad ID-installer ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks vajaliku juhttarkvaraga ja DigiDoc portaal ning klienttarkvara, mis võimaldavad failide digiallkirjastamist ning digiallkirjastatud failidega töötamist.